Győri Magda

oldal nyomtatása Share

Győri Magda, Negreanuné (Zilah, 1927. jan. 14.) szerkesztő. Középiskolai tanulmányait Kolozsvárt és Brassóban végezte (1947), a Bolyai Tudományegyetem filológiai karán magyar nyelv és irodalom szakos diplomát szerzett. 1951 szeptemberétől nyugdíjazásáig, 1982 márciusáig tankönyvszerkesztő a bukaresti Didaktikai és Pedagógiai Könyvkiadó nemzetiségi szerkesztőségében. A három évtized alatt kezén átment sok száz magyar nyelv- és irodalomtankönyv kéziratának kiadásra való előkészítésében lelkiismeretessége és szakmai jártassága érvényesült. Önálló cikkei, tanulmányai jelentek meg a Tanügyi Újság, Művelődés, Igaz Szó, *Brassói Lapok hasábjain az anyanyelvű oktatásról, irodalomtanításról, a "költészeti rianás"-ról, korszerűségről és esztétikai nevelésről.