Györkös Mányi Albert (1991 • 2018)

oldal nyomtatása Share

Györkös Mányi Albert *művészeti irodalom


 Györkös Mányi Albert (Tordaszentlászló, 1922. július 18. – 1993. május 27., Kolozsvár) – zenetanár, festőművész. Középiskolai tanulmányainak elvégzése után állami ösztöndíjasként tanult a kolozsvári Magyar Művészeti Intézet zenei fakultásán, majd az Intézet megszüntetése után a kolozsvári Gheorghe Dima Konzervatóriumban folytatta tanulmányait, ahol 1954-ben államvizsgázott. Ugyanez évben kinevezték a kolozsvári Zeneművészeti Középiskola klarinéttanárának.

40 évesen, 1962-ben feleségül vette Jakab Ilona festőművésznőt. Felesége ösztönzésére kezdett el festeni, a színek és formák hamarosan teljes mértékben hatalmukba kerítették. Nagy energiabedobással élt új kedvtelésének; Magyarországon, Németországban, Franciaországban, Luxemburgban és Hollandiában folytatott festészeti tanulmányokat.

Egy év múlva sor került első kiállítására. Rendszeres önképzésének eredményeként egyre otthonosabban mozgott a festészet területén, befogadták a tartományi-megyei tárlatokra. Ezt követően rendszeresen kiállított, idővel külföldön is bemutatkozhatott. 1982-ben felvették a romániai Képzőművészeti Alap tagjai közé. Ugyanakkor zenetanári munkásságáért hivatalos kitüntetésben részesült. A tizenöt olajfestményből álló Kalevala-sorozatáért elnyerte a helsinki Kalevala Társaság emlékérmét.

1985-ben feleségével új műteremlakásba költözött, a Majális/Republicii utca 5. szám alá, a mai EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházba.

Györkös Mányi Albert 18 egyéni kiállítása volt és részt vett 28 csoportkiállításon is, itthon és külföldön egyaránt. Munkáit határainkon innen és túl egyaránt elismerik. Murádin Jenő művészettörténész következőképpen jellemzi munkásságát: „Az erdélyi naiv művészetnek határokon túl is jelentős sikereket aratott alkotójává lett. Élményanyagát kalotaszeg-peremi szülőfaluja és általában az erdélyi falu rendtartó világából, gyermekkora élményeiből merítette. Festményeit a perspektíva törvényeivel nem számoló naiv elrajzolások, s ugyanakkor az erőteljes, kifejező színvilág és egyszerűsítés jellemzi.”

1993-as halála után Györkös Mányi Albert műteremlakását, minden abban található vagyonával együtt, végrendeletileg az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületre hagyta, azzal a céllal és feltétellel, hogy az EMKE a képeit „állandó jelleggel kiállítsa, emlékházat rendezzen be, hozza létre a Györkös Mányi Albert Alapítványt, és biztosítsa a hagyaték szakszerű kezelését és bekapcsolását a szellemi körforgásba” (idézet végrendeletéből). A hagyaték közel 200 Györkös Mányi-festményt, több Jakab Ilona-festményt és -grafikát, muzeális értékű kalotaszegi és mezőségi bútorokat, kerámiát, szőtteseket, számos könyvet és magántárgyat foglal magába.

 

Egyéni kiállítások

1969. Tordaszentlászló
1971. Igazság szerk., Kolozsvár
1972. Petőfi Sándor Művelődési Ház, Bukarest
1973. Korunk Galéria, Kolozsvár
1974. Tordaszentlászló. Korunk Galéria, Kolozsvár
1975. Filo Galéria, Kolozsvár
1977. Marosvásárhely [Benczédi Sándorral]. Filo Galéria, Kolozsvár
1981. Tordaszentlászló
1982. Egyetemi Ház, Kolozsvár
1983. Korunk Galéria [Balázs Péterrel és Kádár F. Tiborral], Kolozsvár
1984. Jókai Klub, Budapest
1985. Kolozsvár. Szatmár. Klub Galéria, Kolozsvár
1988. Magyar Ház [Jakab Ilonával], Köln
1989. Kolozsvár. Kecskemét
1992. Tordaszentlászló
1997. Tordaszentlászló
2010. Kis-Küküllő Galéria, Dicsőszentmárton.

 

Válogatott csoportos kiállítások

1981. Bartók-centenárium, Korunk Galéria, Kolozsvár
1985. Kalevala-képek, Korunk Galéria, Kolozsvár
2002.  „Felezőidő”– Romániai magyar művészet 1965-75, Ernst Múzeum, Budapest
2005. A Farkas utcai templom a képzőművészetben, Kolozsvár
2008. Kolozsvár, Takács Galéria állandó tárlata, Százhalombatta
2011. XX. századi erdélyi magyar festők a székelykeresztúri Molnár István Múzeum gyűjteményéből, Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely.

 

Irodalom

Csíki László: Egy boldog ember. Tükör, 1968. december 7. – Szőcs I.: Egy szerény táj felfedezett szépségei. Előre, 1977. augusztus 18. – Németh L.: Tordaszentlászló küldötte. Új Tükör, 1984. december 23. – Csősz J.-né: Györkös Mányi Albert, Budapest, é. n. (album) – Kántor Lajos: Györkös Mányi Albert (Buk., 1995.) – Györkös Mányi Albertről és az Emlékházról (emke.ro/gymae) – Murádin Jenő: Györkös Mányi Albert (artportal.hu) – Szó, eszme, látvány (1920–2000). Vál. összeáll. bev. Banner Zoltán (Mvh., 2002.) – Aniszi Kálmán: Egy jelentős erdélyi festő. Hitel, 2004/4.