Haza Sólymai, A

oldal nyomtatása Share

Haza Sólymai, A óvodás és kisiskolás gyermekek lapja. Kiadja a Pionírszervezet Országos Tanácsa, szerkeszti a *Napsugár kolozsvári munkaközössége, főszerkesztő Farkas János, képszerkesztő Soó Zöld Margit. 1980. január óta megjelenik havonta, 16 négyszínnyomásos oldalon. Bukarestben készül a Scînteia Háza Nyomdaipari Kombinátban. Feladata az intézményes és családi nevelés ügyének hatékony támogatása, a legkisebb korú gyermekek harmonikus érzelmi, értelmi és testi fejlődésének előmozdítása a *gyermeklap sajátos műfajai elsősorban a szépirodalom és a művészi *grafika révén. A lap külső és belső munkatársainak névsora kevés kivétellel a Napsugáréval azonos.