Hoós János (1991 • 2017)

oldal nyomtatása Share

Hoós János (Sárvár, 1858. máj. 11. 1937. jan. 8. Temesvár) zeneszerző, zeneíró. Középiskolai tanulmányait Keszthelyen, Szombathelyen és Győrött végezte, zenei tanulmányait a budapesti zenedében és tanítóképzőben fejezte be. Déván, majd Temesvárt volt tanítóképző intézeti zenetanár. Megzenésítette Jakab Ödön, Endrődi Sándor, Pósa Lajos, Szabolcska Mihály, Kiss József, *Draskóczy Ilma verseit. Több mint száz nótát és műdalt szerzett, a szövegek egy részét maga írta. Zenét szerzett Jakab Ödönnek a múlt században divatos népszínműveihez, Putifárné c. operettjét a század elején Kolozsvárt mutatták be. Szerkesztette a Mária-Kert c. zenei szaklapot (191521). Zenetörténeti, zeneesztétikai cikkeit a *Temesvári Hírlap és a Temeswarer Zeitung közölte.Hoós János (Sárvár, 1858. máj. 11. – 1937. jan. 8., Temesvár) – zeneszerző, zeneíró. Középiskolai tanulmányait Keszthelyen, Szombathelyen és Győrött végezte, zenei tanulmányait a budapesti zenedében és tanítóképzőben fejezte be. Déván, majd Temesvárt volt tanítóképző intézeti zenetanár. Megzenésítette Jakab Ödön, Endrődi Sándor, Pósa Lajos, Szabolcska Mihály, Kiss József, Draskóczy Ilma verseit. Több mint száz nótát és műdalt szerzett, a szövegek egy részét maga írta. Zenét szerzett Jakab Ödönnek a múlt században divatos népszínműveihez, Putifárné c. operettjét a század elején Kolozsvárt mutatták be. Szerkesztette a Mária-Kert c. zenei szaklapot (1915–21). Zenetörténeti, zeneesztétikai cikkeit a Temesvári Hírlap és a Temeswarer Zeitung közölte.

 

Munkái

Eredeti Magyar Daltár (Déva, 1887–1889); Dalkönyvecske. Egy és két szólamú eredeti gyermekdalok elemi népiskolák használatára (Déva, 1889,; 2. jav. bőv. kiad. Bp., 1894); Iskolai négyes dalok kézikönyve. Négyszólamú kardalok felső nép- és polgári iskolák, valamint nőnövendékek használatára (csak az I. kötet jelent meg; Déva, 1891); Mária országa. Mária-dalok két énekhangra zongora vagy harmónium kísérettel (Temesvár–Lipcse–Bp., 1928.)