időjáráskutatási irodalom

oldal nyomtatása Share

időjáráskutatási irodalom a légkörtan (meteorológia) keretében vizsgálja, értelmezi, írja le és jelzi *előre a levegő állapotát, változásait és azok következményeit; az éghajlat tényezőire vonatkozó adataiból az időjárási elemek és azok sajátosságai, a levegőtulajdonságok mennyiségi és minőségi változásai kiolvashatók. Az időjárási típusoknak egy meghatározott területen hosszabb időn át tartó és megismétlődő megnyilvánulásairól az ~ részlegeként az éghajlattan (klimatológia) irodalma szól.

Az ~ erdélyi úttörője a gyergyószentmiklósi születésű Ávéd Jákó (18431922) matematikafizika tanár, a gyulafehérvári meteorológiai állomás vezetője. Az időjárásra, annak hatásaira vonatkozó romániai magyar szak-, ill. *ismeretterjesztő irodalom öröksége a II. világháborút megelőző időből Simor Ferenc Erdély éghajlata c. kötete, melyet az *EMGE adott ki gazdák számára 1944-ben Kolozsvárt. Az ~ az 50-es évek óta lendült fel, s mintegy 25 szakíró a magyar nyelvű napi- és hetilapokban, folyóiratokban, népszerűsítő könyvekben közöl környezetünk egyik legjelentősebb tényezőjével, a légkörrel, idővel, időjárással kapcsolatos írásokat.

Az ~ első csoportjába tartoznak mindazok a művek, tanulmányok, cikkek, amelyek a légkör megfigyelésével foglalkoznak. Az időjárás megfigyelésének módszereit *Grigercsik Jenő Gyakorlati meteorológia c. kötete (1958) ismerteti. A légkör teljes bemutatását nyújtja Orbán László legújabb könyvében (Életterünk a légkör, 1982). Az időprognózissal Benedek Zoltán Az időjárás és *előrejelzése c. könyvében (Antenna, Kv. 1977) foglalkozik; szakavatott művelője Hegyi István, az *Igazság meteorológiai munkatársa. A műholdas időjárás-megfigyelés módszereit és eredményeit népszerűsíti a sajtóban Benedek Zoltán, *Major Miklós, Tövissi József.

Külön csoportot alkotnak az ~ sorában mindazok a gyakorlati jelentőségű munkák, amelyek a mezőgazdaság és az időjárás összefüggéseire utalnak. Kiemelkedik e téren *Pap Géza Védekezzünk a fagyveszély ellen (1959) és Orbán Lászlóval közösen szerzett Mezőgazdasági meteorológia (1960) c. kötete. 1973-ban *Major Miklós indított Mezőgazdasági kismeteorológia címmel cikksorozatot a *Falvak Dolgozó Népe hasábjain, majd könyve is megjelent Időjárás, éghajlat és mezőgazdaság címen (1980).

Fontos ága az ~nak a kimondottan népszerűsítő meteorológia. Ilyen jellegű Volodin A természet fenséges és ijesztő jelenségei c. könyve Török Zoltán fordításában (Nv. 1948). Ide tartozik Xántus János A természet kalendáriuma c. kötete (1957; 2. kiadás 1972) és Szabó Attila A természet időjelzése c. könyve (1967). Szokatlan időjárási jelenségekre vonatkozó régi feljegyzéseket ismertetett Ajtay Ferenc, Kónya Ádám, Tövissi József és *Vofkori László. A levegő mozgásairól, a szelekről, ciklonokról, tornádókról, orkánokról Benedek Zoltán és Csekme Jolán, a légköri elektromosságról Gáll Ferenc és Veress József értekezett a sajtóban. Nagy András, Mózes Magda, *Csizér Zoltán az időváltozásoknak az emberi szervezetre gyakorolt hatását, a biometeorológia eredményeit népszerűsítette, Kovács Zoltán az időjárás és a természet rendje közt fennálló viszonyról közölt ismertető írásokat.

Számos, az időjárással kapcsolatos közmondást és szólást *tett közzé Csekme Jolán A Hétben (1978); több meteorológusunk is foglalkozott az időjárásra vonatkozó népi megfigyelésekkel, nemkülönben hiedelmekkel és babonákkal, tárgyilagosan feloldva a félremagyarázásokat. A napfolttevékenység időjárás-módosító szerepét Újvári József, Konecsny Károly, Xántus János tárgyalta, a légszennyeződés Schmidt Jánost foglalkoztatta, az időjárásról Föld-egyetemlegességben Benedek, Major, Tövissi, *Székedi Ferenc és Veress is ír lapokban és naptárakban.

Fontos kiegészítője az ~ a földrajztudománynak is. Ilyen szempontból jelentősek az időjárás területi alakulását ismertető, gyakorlatilag is fontos eredeti írások az időjárásról. Szatmár megye éghajlatát Benedek Zoltán, Kovásznáét Kónya Ádám, Hargitáét Péter Péter tanulmányozta, *Vofkori László pedig Székelyudvarhely város éghajlatának leírásával egészítette ki a *honismeret irodalmát.

Az ~ szempontjából összefoglaló értékű a *TETT Időjárás és tudomány c. alatt megjelent 1978/3-as száma, mely az időjáráskutatás romániai szakértőit vonultatja fel, s közli A Hétben addig megjelent meteorológiai cikkek jegyzékét.

(T. J.)