Ifjúmunkás Zsebszínház

oldal nyomtatása Share

Ifjúmunkás Zsebszínház kísérleti színház a kolozsvári Vasutas Klubban. 1980 nyarán az *Ifjúmunkás Matiné egyik Baráti Köréből alakította Dusa Ödön és Tar Károly. Tagjai műkedvelő fiatalok. Művészeti vezetője, vezető színésze Dusa Ödön, a 70-es évek elején használt művésznevén Délceg Edmond, aki sajátos, kevés szóból, csoportos mozgásból, mimikából és mikromimikából alakított színházat kezdeményezett, részben Eugenio Barba és Grotowski színházának hatására, s jeleneteit kezdetben a monostori kultúrotthonban, matinékon, majd a *Visszhang gálaesteken mutatta be.

Az ~ ugyanekkor versközpontú színháznak is mondható. Lírai összeállítások sorával, pátoszmentes előadásmóddal, a vers tiszteletével, részletek időszerű kiemelésével ajánlja a ma emberének figyelmébe a teljesebb önismeret lehetőségét. Emlékezetesebb előadásai: Költőnk és kora; Barátaim verseiből; Szeretni tehozzád szegődtem; Gogol: Egy őrült naplója; Platón: Szókratész védőbeszéde; Csehov: Hattyúdal; VillonSzilágyi Domokos: Haláltánc; Szőcs Géza: Párbaj. A zenés előadásokon 1982-ig a Benyő KrisztinaBíró János folk-kettős szerepelt. Kiemelkedő rendezvénye a Tavaszi Dekád, melyre vendégszereplőket és kísérletező csoportokat is meghívnak.

Cseke Péter: IM-pulzusok. *Utunk 1976/24. Dusa Ödön: A Toborzó ürügyén. *Korunk 1977/5. Tar Károly: Közhírré tétetik. *Ifjúmunkás 1980/3. Zsehránszky István: Az I. Zs. *Művelődés 1981/1. Lászlóffy Csaba: Kortársunk, Szókratész. *Ifjúmunkás 1981/8. Jánosy Tibor: Bemutató előtt. *Igazság 1982. okt. 13.