Ifjú Proletár

oldal nyomtatása Share

Ifjú Proletár az Erdélyi és Bánáti *Ifjúmunkás Szövetség magyar nyelvű sajtószerve. Egyetlen száma Kolozsvárt jelent meg 1921. márc. 20-án. A kiadásért indított gyűjtés során egynapi fizetésüket felajánló *ifjúmunkások közt találjuk a 18 éves Nagy Istvánt is. A lap Mi már nem leszünk elnyomott proletárok c. vezércikke a fiatal dolgozók osztályharcos művelődéséért áll ki, beszámol az inasok és segédek munkahelyi sérelmeiről, s Románia összmunkásságához címmel felhívást közöl. Külön rovatban magyarázza a szövegekben előforduló idegen szavakat, mint amilyen a parazita, ideális, kapitalista, agrár, agitáció, probléma, burzsoá, proletár, radikális, reform, demagógia, fizika, kooperáció és sok más kifejezés. A lapot betiltották.

Gheorghe I. Bodea: Ifjú Proletár. *Utunk 1982/12.