illegális mozgalmi sajtó

oldal nyomtatása Share

illegális mozgalmi sajtó a forradalmi munkásmozgalom magyar nyelvű kiadványait öleli fel a KRP, a KISZ, az Egységes Szakszervezetek, a Városi és Falusi Dolgozók Blokkja, a Vörös Segély és más szervezetek kiadásában 1924 májusától a Román Kommunista Párt illegalitásba tételével kezdődően 1944. augusztus 23-áig. Ezek részben a párt, ill. az általa irányított szervezetek központi vezetőségének, részben területi szerveinek, továbbá helyi szervezeteinek hosszabb-rövidebb időtartamú sajtótermékei voltak, kéziratos vagy gépírásos formában, különböző módszerekkel sokszorosítva. Csak ritkábban készültek titkos nyomdai úton.

A magyar nyelven megjelent illegális újságok és kiadványok nagy száma is jelzi, hogy a KRP nagy jelentőséget tulajdonított a román nép és a vele együtt élő nemzetiségek közös harci frontja kialakításának, annak, hogy célkitűzéseik a tömegek minél szélesebb rétegeiben anyanyelvükön tudatosulhassanak.

Az ~ tematikája azokat az ideológiai, politikai, szervezeti kérdéseket foglalta magában, amelyek a tőkés-földesúri rendszer elleni harc mindennapi és távlati sikereit voltak hivatva elősegíteni, alkalmazkodva a politikai helyzetből adódó feltételek megszabta szervezeti formák kialakításához, a harci módszerek alkalmazásához, nemkülönben a tömegmozgalmak célkitűzéseinek meghatározásához a kizsákmányolás, az állampolgári jogok korlátozása, a fasizmus elleni, az ország függetlenségének megvédéséért, a katonai fasiszta diktatúra megdöntéséért folytatott harcban. Az illegális mozgalmi sajtó szerkesztéséből, anyagának megírásából a romániai kommunista mozgalom élharcosai mellett számos munkás, paraszt és értelmiségi vette ki a részét, segítve terjesztését a dolgozók körében.

A romániai magyar nyelvű ~ termékeiből kronológiai sorrendben a következőket ismerjük:

1. Ifjú Leninista. A KISZ magyar nyelvű központi lapja. Bukarest. Megjelenik 1924. december és 1927. december között, megszakításokkal. Eddig 9 száma ismeretes.

2. 1925. Május 1. Megjelenik Kolozsváron a KRP kiadásában. Egyetlen szám.

3. Bilincs. A kolozsvári katonai börtön politikai foglyainak kiadványa 1926 decemberében. Egyetlen szám.

4. Emléklap. A KRP kiadványa 1929 januárjában Temesváron, Rosa Luxemburg és Karl Liebknecht meggyilkolásának 10. évfordulója alkalmából.

5. Vörös Lobogó. A KRP temesvári helyi bizottságának kiadványa 1929. július és 1930. szeptember között. Eddig 3 száma ismeretes 1929-ből és egy száma 1930-ból.

6. A Kommunisták Romániai Pártja Erdélyi Tartományi Értesítője. Megjelent 1929. július és 1933. április között, megszakításokkal, váltakozó címmel. Eddig ismeretes számai: 1929. júliusnovember; 1930. januároktóber; 1932. januárfebruár; 1933. februáráprilis.

7. Ifjú Kommunista. Kiadja a KISZ II. kerületének 1. szekciója Temesváron, 1929. július és szeptember között. Eddig első 3 száma ismeretes.

8. Ifjú Kommunista. Kiadja a KISZ 1929 novemberében. Egy száma ismeretes. A nagyváradi *ifjúmunkások lapja.

9. Ifjúmunkás. Szerkesztik és kiadják a Marosvásárhelyi *Ifjúmunkás Szervezet Üzemi Bizottságai, 1929 októberében. Egy száma ismeretes.

10. Ifjú Bolsevik. Kiadja a KISZ III. kerülete Marosvásárhelyen, 1929. november és 1930. január között. Két száma ismeretes.

11. Avantgárda. Kiadja a KISZ III. kerületének első szekciója Marosvásárhelyen 1929 és 1930 októbere között. Egy száma ismeretes 1930 novemberéből.

12. A munkanélküli. Kiadja a Temesvári Egységes Szakszervezetek mellett működő munkanélküli bizottság, 1930. *március 227. között. 2. száma ismeretes.

13. Földmunkás. Kiadja a nagyváradi Városi és Falusi Dolgozók Blokkja helyi bizottsága 1930. május és december között. Első 3 száma ismeretes.

14. Egységes *Ifjúmunkás. Kiadja az Egységes *Ifjúmunkás Szekció Temesváron 1930. július és október között. Két száma ismeretes.

15. Egységes Munkás. Kiadják a Temesvári Egységes Szakszervezetek, 1930 júniusától. Hat száma ismeretes.

16. Egységfront. A marosvásárhelyi felnőtt és ifjú üzemi és munkanélküli bizottságok kiadása 1930 júliusában és 1931. február 15-én.

17. Lenin Követői. Kiadja a KISZ nagyváradi szervezete 1930-ban. Ismeretes a 23. száma júniusból.

18. Cella. Szerkesztették a kolozsvári börtön politikai foglyai 1930 augusztusában.

19. Falusi Dolgozó. Kiadja a KISZ kolozsvári bizottsága 1930 októberében. (A KISZ Parasztreszortja.)

20. Földmunkás. Kolozsvárt 1930-ban, a KRP és a KISZ helyi bizottságának kiadásában.

21. Vörös Segély. Tartományi értesítő. Kolozsvár, 1930. október 1934. április, megszakításokkal. Eddig 7 száma ismeretes.

22. Lenin Követői. A KISZ Erdélyi Tartományi Értesítője. Kolozsvár, 1931. Egy száma ismeretes.

23. Ifjú Dolgozó. Az Egységes Szakszervezetek kolozsvári ifjúsági csoportjának kiadványa, 19311932.

24. Kommunista Ifjú Rohamos. Kiadja a KISZ Erdélyi Tartományi Titkársága. Kolozsvár, 1931. augusztus 1933. Eddig 4 száma ismeretes.

25. Egeresi Ifjú Harcos. Egeresi forradalmi *ifjúmunkások kiadványa 1931 novemberében. Egy száma ismeretes.

26. Textilmunkás. Kiadja a KRP aradi szekciójának textilgyári sejtje. 1931. október. Egyetlen szám.

27. Nyomor. Kiadja a KRP Akció Bizottsága Déván, 1931 novemberében. Ez a száma ismeretes.

28. Szatmári Kommunista. Kiadja a KRP Szatmár megyei tagozata. 1931. december 1932. augusztus 15. Két száma ismeretes.

29. Ifjú Dolgozó. Kiadja a kolozsvári Egységes Szakszervezetek Ifjú Csoportja. 1932. február. A 7-es száma ismeretes.

30. Ifjú Bolsevik. Kiadja a KISZ brassói szekciója, 1932 januárjától. Első száma ismeretes.

31. Ifjúmunkás. Kiadja a KISZ temesvári szervezete 1932 januárjában. Ez a száma ismeretes.

32. A Forradalmár. A KRP aradi szekciójának lapja. 1932. április 15. Ez a száma ismeretes.

33. Vörös Erdély. A KRP Erdélyi Tartományi Bizottságának lapja. 1932. jún. 1. 1935. máj. 1. Megszakításokkal jelenik meg. Eddig ismert száma: 1932: 1, 4.; 1933: 1, 39.; 1934: 910.; 1935: 25.

34. Vörös Front. A KISZ Erdélyi Tartományának Antimilitarista Lapja. Megjelenik Kolozsvárt, 1932. augusztus és 1933. július között. Két száma ismeretes.

35. Terror ellen. A Romániai Vörös Segély brassói szekciójának lapja. Megjelenik 1932 szeptemberoktóberében. Eddig ismert a 2. száma.

36. Le a Terrorral. A Vörös Segély Erdélyi Tartományi Bizottságának lapja Kolozsvárt, 1932. szeptemberoktóber. Október 11-i száma ismert.

37. A Nemzetközi Vörös Segély Szatmármegyei Tagozatának Értesítője. 1932. október. Első száma ismert.

38. Tömegakarat. Kiadja a Városi és Falusi Dolgozók Blokkja temesvári szekciója. 1932. november. Egyetlen szám.

39. Barcasági Forradalmár. Kiadja a KRP brassói szekciója. 1932. november 1933. augusztus. Eddig két száma ismeretes.

40. Gummi Gyár. A brassói gumigyár üzemi lapja. 19321933. Egy száma ismert.

41. Terror ellen. Kolozsvár, 1932. december 1933. Két száma ismert.

42. Tömegharc a Fehér Terror Ellen. A Vörös Segély Erdélyi és Bánáti Tartományi Bizottságának kiadványa. 1933. január.

43. Kommunista *Ifjúmunkás. Kiadja a KISZ Erdélyi Tartományi Bizottsága. Kolozsvár (?), 1935. január. Ismert számai: 1933: 4, 5, 7.; 1934: 23.; 1935: 1.

44. Le a Terrorral. A Vörös Segély lugosi csoportjának kiadása. 1933. Egy száma ismert.

45. A falu elnyomottjai. Kiadja a kolozsvári Vörös Segély parasztszekciója. 1933. *március. Ez a száma ismert.

46. Felszabadulás. Az aradi Vörös Segély kiadása 1933 *márciusában.

47. Ifjú Harcos. A KISZ kolozsvári szekciójának kiadványa 1933 májusában.

48. Bánáti Ifjú Kommunista. Kiadja a KISZ Bánáti Kerületi Bizottsága. Temesvár, 1933. júl. 15. Egyetlen ismert szám.

49. Biharmegyei Kommunista *Ifjúmunkás. Kiadja a KISZ Bihar megyei szekciója. Nagyvárad, 1933. szept. 15. Ez a száma ismert.

50. Szakszervezeti Értesítő. Kiadja a brassói forradalmi szakszervezetek tanácsa, 1933 októberében. Ez a száma ismert.

51. Ifjúharcos. Kiadja a KISZ bánáti tartománya, Temesvárt, 1933 októberében. Ez a szám ismert.

52. Bánáti Szikra. A KRP Bánát Tartományi Bizottságának lapja. Temesvár. 1933. november. Ez a szám ismert.

53. Vörös Paraszt. Kiadja a KRP Erdélyi Tartományának II. Kerületi Bizottsága Désen, 1933 novemberében. Ez a szám ismert.

54. Írjatok! Kiadja az erdélyi proletár sajtóbarátok köre. Kolozsvárt. 1933. szeptember 1. 1934. *március (13. szám).

55. Kommunista Ifjúharcos. Kiadja a KISZ Kolozs megyei szekciója. 1934. január.

56. Kaszárnya. A KRP KB-a antimilitarista lapja. 1934. január. Ez a száma ismert.

57. Értesítő. A KRP Központi Bizottsága értesítője. 1934. januárdecember. Bukarest. Ismertek a 1619-es számai.

58. Kalapács és Sarló. Kiadja a KRP Erdélyi III. Tartományi Bizottsága Brassóban. 1934. február 1935. június. Ismert 4 száma.

59. Vörös Zászló. Kiadja a KRP Ilfov megyei bizottsága 1934 *márciusában, Bukarestben. Első száma ismert.

60. Kommunista. Kiadja a KRP Kolozs megyei bizottsága 1934 októberében. Ez a szám ismert.

61. Ifjú Kommunista. Kiadja a KISZ Erdélyi Tartományi Bizottsága Kolozsvárt, 1935 januárjában. Ez a szám ismert.

62. Bánáti Kommunista *Ifjúmunkás. A KISZ Bánáti Tartományi Bizottságának lapja. Temesvár. 1935. január. Ismert ez a száma.

63. Vörös Zsilvölgye. Kiadja a KRP Zsilvölgyi Tartományi Bizottsága Petrozsényben 1935 áprilisában. Ez a száma ismert.

64. Igazság. A KRP magyar nyelvű hivatalos lapja. Megjelent Kolozsváron 1939. július és 1940. július között havonta. 1939. szeptember és 1940. július között a KRP Erdélyi és Bánáti Területi Bizottságának Közlönye. Ismert számai: 1939: 16.; 1940: 14.

65. Osztályharc. A KRP Erdélyi és Bánáti Területi Bizottságának Közlönye. Megjelenik Kolozsváron, 1940. február és *március. Első két száma ismert.

66. A Segély, *Szolidaritás Frontja Északerdélyi Tartományi Közlönye. Kolozsvárt, 1941 januárjában. Első száma ismert.

67. Vörös Máramaros. A kommunista párt megyei titkárságának kiadványa Máramarosszigeten, 1941. januármárcius.

68. Vörös Segély és *Szolidaritás Frontja Északerdélyi Tartományi Közlönye. Kolozsvárt, 1941. február. Ez a száma ismert.

69. Szabad Szemle. A KRP által irányított illegális kiadvány Temesváron 1941-ben. Ismert száma a májusi (7-es).

70. Szabad Szó. Temesváron, 1941. júl. 716. között. Első két száma ismert.

71. Népszabadság. Temesváron 1942. febr. 7. 1943. okt. között. Eddig ismert számai: 1942: február, május, szeptember; 1943: január, *március, július, október.

72. Ellenállás. Temesváron 1942. febr. 20. 1943. július. Ismert számai: 1942: február, szeptember; 1943: *március, július.

73. Bánsági Magyar Szó. Temesváron, 1944 áprilisában. A KRP kiadása. Ez a száma ismert.

(V. L.)

Jordáky Lajos: Bibliografia presei socialiste din Transilvania. Kv. 1962. Gépirat a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban. Veress Pál: Pártsajtó az illegalitásban. *Korunk Évkönyv 1974. 8799.

ÁVDolg: Molnos Enikő Anna-Mária: A romániai magyar irodalmi élet illegális és féllegális formái a két világháború között. 1974.