Imre Lajos (Litke, 1900) (1991 • 2014)

oldal nyomtatása Share

Imre Lajos (Litke, 1900. márc. 21. 1974. szept. 22. Debrecen) kémiai szakíró. Tanulmányait Budapesten végezte. 1928 és 1930 között Berlinben ösztöndíjas, a később Nobel-díjas O. Hahn laboratóriumában dolgozik. 1940-től a kolozsvári egyetemen tanár, 1944 és 1948 között a Bolyai Tudományegyetemen tanít, 1950-től Debrecenben folytatja munkáját. A radioizotópos nyomjelzéssel, határfelületek fizikai kémiájával foglalkozó dolgozatai magyar, német, angol nyelven jelentek meg. Az *Acta Bolyaiana matematikai és természettudományi sorozatának egyik szerkesztője.

Romániában megjelent munkái: Anyag és kultúra (Kv. 1946); Sugárzó atommagok (a Dermata-művek gépész- és vegyészkörének támogatásával, a Bolyai Tudományegyetem kiadásában, Kv. 1946); Bevezetés az általános kémiába (Kv. 1948).

I. Mádi: L. I. Acta Universitatis Debrecenensis. 1974. 12533.Imre Lajos (Litke, 1900. márc. 21. – 1974. szept. 22. Debrecen) kémiai szakíró. Tanul­mányait Budapesten végezte. 1928 és 1930 között Berlinben ösztöndíjas, a később Nobel-díjas O. Hahn laboratóriumában dolgozik. 1940-től a kolozsvári egyetemen tanár, 1944 és 1948 között a Bolyai Tudományegyetemen tanít, 1950-től Debrecenben folytatja munkáját. A radioizotópos nyomjelzéssel, határfelületek fizikai kémiájával foglalkozó dolgozatai magyar, német, angol nyelven jelentek meg. Szerkesztette az Acta Bolyaiana matematikai és természettudományi sorozatát.

 

Munkái: Anyag és kultúra (Kv. 1946); Sugárzó atommagok (Kv. 1946);  Bevezetés az általános kémiába (Kv. 1948.); Fizikai kémia (Egyetemi jegyzet, Debrecen 1950.); Radioaktív nyomjelzős módszerek elvi alapjai (Bp. 1961); Fizikai kémia 2. (Bp. 1968.); Fizikai-kémia 1. (Bp. 1968); Fizikai-kémia 1. (Bp. 1969.);  Fizikai kémia 2.(Bp. 1969.); Fizikai kémia 3. (Bp. 1969.); Fizikai kémia 4. (Bp. 1969); Izotópia: 1. r. A kémiai elemek stabilis izotópjai: 2. r. A kémiai elemek természetes rádióaktív izotópjai (Bp. 1960).

 

Gyűjteményes kötetekben és folyóiratokban: Az uránium X2- és uránium Z-atommagok izomériájának kérdéséről. In: Matematikai és Természettudományi Értesítő. (Budapest, 1940.); Poláris kristályok és elektrolyt-oldatok fázishatárán fellépő elektromos kettősrétegek. In: Múzeumi füzetek (Kv. 1943); Új elvi megjegyzések a heterogén reakciókinetikához. In: Acta Universitatis Debreceniensis 1. (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Fizikai-Kémiai Intézetének közleményei; 2. – Debrecen 1954); Elektron: elektromos kettősrétegek termodinamikai sajátságai a radioaktív indikátor-módszer megvilágításában. In: Acta Universitatis Debreceniensis (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Fizikai-Kémiai Intézetének közleményei; 1. – Debrecen 1954); Vizsgálatok a kromatográfia kinetikájáról. In: A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Fizika-Kémiai Intézetének közleményei 3. (előzetes közlemény; Debrecen 1955 [!1956]); Radioaktív anyagok elektrolízise (előzetes közlemény; Fejes Gabriellával. Debrecen 1955-[!1956]); Kiskoncentrációjú szilárd oldatok képződésmódja, többkomponensű rendszerek szakaszos kristályosítása közben. In: A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Fizikai-Kémiai Intézetének közleményei 5. (Bartha Lászlóval, Debrecen 1956); Heterogén reakciók új hullámelmélete és ennek atommagkémiai jelentősége. In: A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Fizikai-Kémiai Intézetének közleményei 7. (Debrecen 1959); Radioaktív nyomjelzős módszer a korrózió kinetikai vizsgálatára. In: A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Fizikai-Kémiai Intézetének közleményei 6. (Tóth Gézával, Debrecen 1959.); Ioncserélő gyanták termodinamikai tulajdonságai a határfelületi átmeneti rétegek elméletének megvilágításában. In: A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Fizikai-kémiai Intézet közleményei 8. (Mádi Istvánnal, Debrecen 1960.); The airtechnical conditioning problems of the dry sausage treatment. In: Periodica Polytechnica (Gy. Sédy., Bp. 1963.); Radioaktív abszolut mérések atommag-kémiai jelentősége, 1. : a Pb-210RaD nuklid bomlási félidejének meghatározása. In: A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei (Fábry Gyulával és Dézsi Istvánnal, Bp. 1963.).

Szerkesztés: Proszt János, Erdey-Grúz Tibor: Fizikai-kémiai praktikum (kolloidkémiai és radiologiai kiegészítéssel ell.  Buzágh Aladár és Imre Lajos – Sopron 1941.) Proszt János, Erdey-Grúz Tibor: Fizikai-kémiai praktikum (kollodkémiai és radiológiai kiegészítéssel ellátta Buzágh Aladár, Imre Lajos – Bp. 1943);  Erdey-Grúz Tibor, Proszt János: Fizikai-kémiai praktikum (egyetemi tankönyv; kolloidikai, ill. radiológiai kieg. ellátta Buzágh Aladár, Imre Lajos, 5. átdolg. kiad. – Bp. 1951.);  Erdey-Grúz Tibor, Proszt János: Fizikai-kémiai praktikum (egyetemi tankönyv, radiológiai kieg; átd. Damokos Tamás, Juhász Endre, Nagy Ferenc. – Bp. 1962.)

 

Irodalom

I. Mádi: L. I. Acta Universitatis Debrecenensis. 1974. 125−33.