Incze Andor

oldal nyomtatása Share

Incze Andor (Kolozsvár, 1911. febr. 25. 1986. jan. 9. Kolozsvár) földrajzi szakíró. ~ Jolán férje. Középiskolai tanulmányait Kolozsvárt a Piarista Gimnáziumban (1928), egyetemi tanulmányait itt és a prágai Német Egyetemen végezte, 1936-ban szerezte meg a földrajzgeológia szakon tanári oklevelét. 1942-ben doktorált a kolozsvári egyetem természettudományi karán A magyar természeti földrajz fejlődéstörténeti vázlata c., nyomtatásban is megjelent értekezésével. Tanárként működött a román tannyelvű Gh. Bariţiu Gimnáziumban (194044), ugyanekkor egyetemi tanársegéd (1943), adjunktus (1945), majd egyetemi előadótanár a Bolyai Tudományegyetemen (1948) és a BabeşBolyai Egyetemen (1959) nyugalomba vonulásáig (1976).

Első írását a *Jóbarát *ifjúsági lap közölte (1925). Széles körű világgazdasági tájékozottságon alapuló szaktanulmányait az Erdélyi Múzeum, Revista Ştiinţifică "V. Adamachi", Revista Geografică Română, Földrajzi Közlemények, Studia Universitatis BabeşBolyai és más szakfolyóiratok közölték. Gazdaságpolitikai, pedagógiai, orvosföldrajzi, geomorfológiai és földrajztörténeti írásai jelentek meg a *Korunk hasábjain (Arábia kőolajtelepei, 1957; A monopóliumok és a nemzeti függetlenség, 1958; A francia finánctőke birodalma, 1958; Egy szuperkartell alapítása, működése és bomlása, 1959; A monopóliumok hálójában, 1962; Algéria a független államalapítás küszöbén, 1962).

Önálló kötetei: America de Nord. Geografie fizică (egyetemi tankönyv, 1968); America Centrală şi America de Sud. Geografie fizică (egyetemi tankönyv, 1968).