Indig Ottó László (1991 • 2014)

oldal nyomtatása Share

Indig Ottó László (Gyertyámos, 1936. okt. 18.) irodalomtörténész, közíró. Középiskolát Nagyváradon végzett, a BabeşBolyai Egyetem filológiai karán szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári képesítést (1960), majd doktorátust a századfordulós nagyváradi sajtó magyar irodalmi anyagáról írt disszertációjával (1975). Előbb a *bábszínház titkára, 1961-től általános iskolai tanár Nagyváradon. Könyvismertetéseit, kritikáit a Fáklya, Igazság, *Előre, Ifjúmunkás, ill. Familia, Tribuna és Crişana közli, kutatásainak eredményeit a Bihari Napló, *A Hét, NyIrK és magyarországi folyóiratok (Irodalomtörténet, Tiszatáj) hasábjain hozza nyilvánosságra. Szerkesztésében jelent meg a Nagyváradi színikritikák a Holnap évtizedében c. gyűjtemény (Téka 1975) és *Horváth Imre Betűkre bízom c. versválogatása (Tanulók Könyvtára 1982).

Irodalomtörténeti munkásságából kiemelkedik két munkája Juhász Gyuláról, melyekben az irodalmi helytörténet és a személyiségrajz eszközeivel eddig ismeretlen adatokhoz juttatta a Juhász-kutatást (1978, 80). Elsőnek dolgozta fel monografikusan *Horváth Imre líráját (1981). A nagyváradi színjátszás történetéről írt munkája (a bemutatott színdarabok repertóriumával) sajtó alatt.

Önálló kötetei: Juhász Gyula Nagyváradon (az 1908191l-es költői szakasz statisztikáival, 1978); Nincs szebb jövendők májusánál (Juhász Gyula életútja. Kismonográfia, Kv. 1980); Csak egy igaz versért élek (*Horváth Imre költészetéről. Kismonográfia, Kv. 1981).

Gergely Géza: Kezdet, amely folytatásra vár. *A Hét 1975/24. Szőcs István: Juhász Gyula Nagyváradon. *Előre 1978. júl. 13. Adonyi Nagy Mária: Leltár vagy irodalomtörténet? *Utunk 1978/27. Ilia Mihály: I. O.: Nincs szebb jövendők májusánál. Somogyi-könyvtári Műhely, Szeged 1981/2. Robotos Imre: A rendteremtő értelem. *A Hét 1981/45. Árvay Árpád: Kismonográfia a költőről. *Előre 1982. márc. 31.

ASZT: I. O. Nagyváradról és a holnaposokról. LM 2908 és 2928.Indig Ottó László (Gyertyámos, 1936. okt. 18. – Nagyvárad, 2005. dec. 9.) iroda­lom­tör­té­nész, közíró. Középiskolát Nagyváradon végzett, a Babeş−Bolyai Tudományegyetem filológiai karán szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári képesítést (1960), majd doktorátust a század­fordulós nagyváradi sajtó magyar irodalmi anyagáról írt disszertációjával (1975). Előbb a bábszínház titkára, 1961-től általános iskolai tanár Nagyváradon. Könyvismertetéseit, kritikáit a Fáklya, Igazság, Előre, Ifjúmunkás, ill. Familia, Tribuna és Crişana közli, kutatásainak eredményeit a Bihari Napló, A Hét, NyIrK és magyarországi folyóiratok (Irodalomtörténet, Tiszatáj) hasábjain hozza nyilvánosságra. Szerkesztésében jelent meg a Nagyváradi színikritikák a Holnap évtizedében c. gyűjtemény és Horváth Imre Betűkre bízom c. versválogatása (=Tanulók Könyvtára 1982). 1981−1990-ig  a Történelem-Filológia Líceumban tanított. 1990 óta főmunkatársként közreműködött a Kelet–Nyugat irodalmi lapnál, 1992–ben a Bihari Naplónál, 1993–ban az Erdélyi Naplónál. 1993-tól a Sulyok István Főiskolán tanított. 2002-től alapítója és szerkesztője a Várad című folyóiratnak. Évtizedek során aktívan követte Nagyvárad kulturális életét, sajtóban tükrözte a képzőművészet eseményeit is. Baráti kapcsolatban állt több kortárs festővel, komoly gyűjteményt kialakítva, amelynek java részét a 20. századi magyar festészet képezi, különös hangsúllyal a nagybányai művésztelep több nemzedékére. A nagyváradi Dávid Galéria (1992) és később 2002-ben az Empire Galéria alapítója

Irodalomtörténeti munkásságából kiemelkedik két munkája Juhász Gyuláról, melyekben az irodalmi helytörténet és a személyiségrajz eszközeivel eddig ismeretlen adatokhoz juttatta a Juhász-kutatást (1978, 80). Elsőnek dolgozta fel monografikusan Horváth Imre líráját (1981). A nagyváradi színjátszás történetéről írt munkája (a bemutatott színdarabok repertóriumával) sajtó alatt.

         

    

Önálló kötetei: Juhász Gyula Nagyváradon (az 1908−1911-es költői szakasz statisztikáival, 1978); Nincs szebb jövendők májusánál (Juhász Gyula életútja. Kismonográfia, Kv., 1980); Csak egy igaz versért élek (Horváth Imre költészetéről. Kismonográfia, Kv., 1981)  A nagyváradi színészet másfél évszázada: 1798–1944  (Buk., 1991.); Váradi parnasszus: irodalmi és sajtóélet a századfordulón (Nv. 1994); Emlék ma már... : egy váradi életkrónika fejezeteiből (Nv. 2004. ); Tolnay (Nv. 2005.).

 Szerkesztés: Sanctus Ladislaus Rex Kalendárium  Varadinum 1192–1992; (szerk. Mihálka Zoltánnal); Nv. 1992.

 

Irodalom

Gergely Géza: Kezdet, amely folytatásra vár. A Hét 1975/24. – Szőcs István: Juhász Gyula Nagyváradon. Előre 1978. júl. 13. – Adonyi Nagy Mária: Leltár vagy irodalomtörténet? Utunk 1978/27. – Ilia Mihály: I. O.: Nincs szebb jövendők májusánál. Somogyi-könyvtári Műhely, Szeged 1981/2. – Robotos Imre: A rendteremtő értelem. A Hét 1981/45. – Árvay Árpád: Kismonográfia a költőről. Előre 1982. márc. 31.

ASZT: I. O. Nagyváradról és a holnaposokról. LM 2908 és 2928.