Irodalmi Almanach

oldal nyomtatása Share

Irodalmi Almanach az RNK Írószövetsége Kolozsvári Tagozatának folyóirata. Négy évfolyamon át váltakozó időközökben jelent meg 1949 januárja és 1953 márciusa között 17 kötetben, összesen 2519 oldal terjedelemben. Egy bizottság szerkesztette, élén Tamás Gáspárral. Mellette dolgozott a fiatal Kányádi Sándor, később bekapcsolódott a szerkesztésbe Kiss Jenő, Létay Lajos.

A folyóirat ama célkitűzéséhez híven, hogy az irodalomnak a kulturális forradalom teljessé tételében és a szocialista építésben betöltött hivatását szemléltesse, a társadalmilag elkötelezett szépirodalmi alkotások közlése mellett állandó rovatot biztosított az időszerű ideológiai kérdések taglalásának, kifejezésre juttatva a dolgozó tömegek világméreteket öltő békevágyát, rendszeresen közölt szemelvényeket a szovjet és a kínai irodalomból, s újszerű megvilágításban méltatta a magyar irodalom XIX. századi klasszikusait. Széles körű munkatársi gárdája folytán melynek sorában a már kiforrott íróegyéniségek mellett az akkor induló fiatal nemzedék képviselői is szerepeltek az ~ az időszak romániai magyar életének szinte teljes keresztmetszetét adta. Ezt a szerepét az 1953-ban megindult marosvásárhelyi *Igaz Szó vette át.

Az ~ 1952-es évfolyamától kezdve néhány reprodukciót is közölt; főként Kovács Zoltán Bălcescu-képe és *Miklóssy Gábor Móricz Zsigmond-portréja érdemel ikonográfiai figyelmet.

ÁVDolg: György Dénes: I. A. 19501953. 1960.