Irodalmi Kerekasztal

oldal nyomtatása Share

Irodalmi Kerekasztal a Nagyváradi *Művelődési és Tudományos Egyetem irodalom-népszerűsítő fóruma. A 70-es évek elején *Robotos Imre vezette. Új kibontakozására 1978 őszén került sor, amikor Bölöni Sándor műfordító, dramaturg és munkatársa, *Varga Gábor mérnök korszerű vitafórummá alakította át s együttműködve a nagyváradi magyar színművészekkel és az Ady Endre Irodalmi Körrel a tudományos ismeretszerzést művészileg is szemléletessé tette.

Az ~ az egész országból meghívott előadói köztük (az előadások sorrendjében) Kányádi Sándor, Bálint Tibor, Kántor Lajos, Bajor Andor, Szőcs István, Beke György, Gellért Sándor, Dávid Gyula, Kovács János, Egyed Ákos, Vásárhelyi Géza, Farkas Árpád, Sütő András, Imreh István, Marosi Ildikó, Székely János, Bustya Endre, Tóth István, Gy. Szabó Béla, Cs. Gyímesi Éva, *Láng Gusztáv irodalomtörténeti, nyelvművelő és helytörténeti kérdéseket vetettek fel.

Két nyilvános ankét a helybeli Clubul Literarral közös rendezésben a kultúrák közeledését szolgálta. Az 197879-es tanévben A *műfordítás a kölcsönös megismerés és a *barátság szolgálatában címmel került sor értekezletre, melyen Aurel Gurghianu a Steaua, *Létay Lajos az *Utunk és Radu Enescu a Familia szerkesztőségét képviselte. Az 197980-as tanévben Kölcsönös megismerés címmel Al. Andriţoiu és Vasile Spoială a Familia, Romulus Guga a Vatra s *Ritoók János a *Korunk szerkesztőjeként tartott kerekasztal-megbeszélést a románmagyarnémet irodalmi kapcsolatokról.

1981. máj. 2627-én itt rendezték meg a *Művelődés országos tapasztalatcseréjét: *Gáll Ernő a felnőttnevelés időszerű feladatairól s *Toró Tibor a tudomány és irodalom kapcsolatairól szóló előadásával nyitotta meg a kerekasztalvitát. 1982. febr. 23-án *Domokos Géza és *Balogh Edgár itt adta át a közönségnek a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon Nagyváradon kinyomott I. (AF) kötetét; az ünnepi jelleget öltött rendezvényen hat színművész (Andrássy Katalin, F. Bathó Ida, Fábián Enikő, Fekete Károly, Hajdu Géza és Meleg Vilmos) Tamási, Dsida, Sütő, Kányádi, Farkas Árpád és *Gittai István írásaiból összeállított lírai játékot mutatott be.

Az ~ meghívott előadóival a nagyváradi *Fáklya rendszeresen külön interjúkat készít.

Varga Gábor: Újjászülető "hangos újság". *Utunk 1979/16. Beke György: Emberek és intézmények. *Új Élet 1980/4. Juhász Zoltán: Az életképes *művelődés lelke: az alkotó szellemű tenniakarás. Egy nagyváradi tapasztalatcsere margójára. *Előre 1981. jún. 23. Znorovszky Attila: Ismeretterjesztés és világnézet. A *művelődési tanácskozásról. *Művelődés 1981/11. Csurka István: Egy gyékényen. Magyar Nemzet, Bp. 1982. márc. 11.