Bakó Géza

oldal nyomtatása Share

Bakó Géza (Türkös, 1924. szept. 25.) – újságíró, szakíró. Középiskoláit Brassóban végezte. Előbb a bukaresti Rádiónál dolgozik (1951–54), majd a brassói Új Idő ipari rovatának szerkesztője (1963–67), 1967-től tisztviselő. Az Előre, Brassói Lapok, Astra, Volkszeitung, Karpaten Rundschau, közli írásait. Régészeti, történeti és paleoetnográfiai értekezései, szaktanulmányai román nyelven 1957-től a Studii şi Cercetări de Istorie veche şi Arheologie, Studii şi Articole de Istorie, magyarul a Korunk és a budapesti Archaeológiai Értesítő hasábjain jelennek meg. A Bibliotheca Historica Romaniae XVI. kötetének (1975) munkatársa.