Jakab Kálmán

oldal nyomtatása Share

Jakab Kálmán (Désfalva, 1925. okt. 26.) orvosi szakíró. Középiskoláit a Róm. Kat. Gimnáziumban végezte (1946), oklevelét a marosvásárhelyi OGYI-ban szerezte (1952). Előbb körorvos Csíkszentsimonban, belgyógyász szakorvos a csíkszentmártoni kórházban, 1962től Csíkszeredában kórházi és poliklinikai orvos, majd osztályvezető főorvos, ill. egészségügyi felügyelő, 1974-től belgyógyászati főorvos, 1979-től a megyei kardiológiai osztály vezetője. Az orvostudományok doktora (1983).

Tudományos dolgozatai a Lucrările simpozionului de la Sinaia (1963), Lucrările simpozionului de medicină generală (1972), Cel de al doilea congres naţional de medicină internă (1973), valamint Congresul naţional de gastro-enterologie (Kv. 1976) c. kiadványokban, magyarul az *Acta Hargitensia hasábjain (1980) jelentek meg, tanulmányát közölte a Neoplasma c. csehszlovákiai folyóirat (1976). A *Hargita munkatársa. A reumás megbetegedés, a szívártalmak kórtanával és kezelésével foglalkozik, különös tekintettel a gyógyfürdők és mofetták terápiás hatására.

Szerkesztésében jelent meg a Hargita megye természetes gyógytényezői c. gyűjteményes kötet (Csíkszereda 1974, román nyelven is).