Jancsó Adrienne

oldal nyomtatása Share

Jancsó Adrienne (Marosújvár, 1921. márc. 25.) előadóművésznő. A Marosvásárhelyi Református Kollégium elvégzése (1938) után tűnt fel mint szavalóművész, főleg a népballada tolmácsolójaként s kortárs költők bemutatójaként. 1942-ben férjhez ment *Jékely Zoltán költőhöz. 1943-tól a Kolozsvári Nemzeti Színház, 1944-től a kolozsvári *Állami Magyar Színház tagja. 1947-ben a budapesti Madách Színházhoz szerződött, további színészi pályáján ugyanott az *Irodalmi Színpad művésze lett. Önálló előadóestéi közt Testvérkezet! Testvérkezet! c. összeállítása (1958) román és erdélyi magyar költők termését mutatja be, Csak tiszta forrásból c. műsora (1965) a magyar és román népköltészetet párosítja, Földédesanyám c. népköltészeti programjában (1970) székelyföldi és moldvai csángó balladák szerepelnek, Botozgató c. műsora (1982) az öregkor szépségeit és szomorúságait eleveníti meg irodalmi szemelvényekkel. Műsoraival Csehszlovákiában, Jugoszláviában és az Amerikai Egyesült Államokban is fellépett.

Kántor Lajos: J. A. hangjai. *Utunk 1980/44.