János Pál

oldal nyomtatása Share

János Pál (Csíkdánfalva, 1921. jún. 4.) muzeológus, néprajzi író. Iskoláit szülőfalujában és Csíkszeredában végezte, Marosvásárhelyen tanítói képesítést szerzett (1941). Előbb tanító Jobbágytelkén, Csíkdánfalván és Gyergyóremetén, 1949-től a csíkszeredai Pedagógiai Iskola tanára, majd igazgatója. 1952-től Csík rajonban tanfelügyelő, 1959-től a Csíkszeredai Múzeum őre, 1964-től igazgatója. Közben a BabeşBolyai Egyetemen mint magyar nyelv és irodalom szakos tanár fejezi be tanulmányait. Muzeológiai munkássága mellett sokrétű tudományos, publicisztikai tevékenységet fejt ki. Cikkei, tanulmányai magyar és román nyelven a marosvásárhelyi, sepsiszentgyörgyi, székelykeresztúri múzeumok évkönyveiben, az Aluta, Studii şi cercetări de istorie veche, *Hargita hasábjain jelentek meg; írásaiban helytörténettel, természetjárással, tárgyi és szellemi néprajzzal, a múlt kiemelkedő személyiségeivel, népi értékek hasznosításával foglalkozik.

Dolgozatai közül különlenyomatban is megjelent Csíkszeredában: Csíki szőttes szoknya, rokolya (1970), Lăzi de zestre din Ciuc Csíki írott szuszékok (1971), Adalékok a XVIIIXIX. századi csíki népviselethez (1971), Cultura Jigodin, o cultură cu ceramica murală (Petre Romannal és Horváth Csabával, 1973), Csíkból előkerült alakos kályhacsempék (Demény István Pállal és Kristó Tiborral, 1980). Szerkesztette a Nagy Imre-fametszetek c. kisalbumot (Csíkszereda 1978) és Simó Györggyel együtt összeállította a festőművész csíkszeredai és zsögödi adományainak és hagyatékainak jegyzékét *Nagy Imre posztumusz Följegyzések c. naplója (1979) függelékében.