Járai István

oldal nyomtatása Share

Járai István (Mezőkeszü, 1883. dec. 10. 1933. máj. 18. Budapest) pedagógus, publicista. Középiskolai és egyetemi tanulmányait Kolozsvárt végezte. *Márki Sándor tanítványa; 1908-ban történelem és latin szakos tanári oklevelet szerzett és a nagyenyedi Bethlen Kollégiumhoz került tanárnak. 1917-ben a főgimnázium igazgatója lett. Élete végéig a németországi tanulmányútján megismert "munkaiskola" szellemében szolgálta a kollégiumi nevelés ügyét.

Széles körű tudását a tanári katedrán kívül is számos nyilvános előadásban, cikkben és tanulmányban adta át. Már fiatal korában foglalkozott a szocializmus tanításával, és tanári székfoglaló előadását a történelmi materializmusról tartotta. Történelemtanításában megvilágította a társadalmi mozgalmak gazdasági hátterét, s mint tanár és igazgató különleges gondot fordított a szegény tanulók támogatására. Jelentős társadalmi munkásságot fejtett ki, és a fiatal nemzedék törekvéseit határozottan támogatta. Már 1919-ben románmagyar szójegyzéket készített tanítványai számára. Cikkeit a Közérdek, Enyedi Újság, Keleti Újság, Református *Szemle, *Erdélyi Fiatalok és más lapok közölték.

Fontosabb tanulmányai: A Bethlen-kollégium a *demokrácia szolgálatában (megjelent A 300 éves nagyenyedi Bethlen-kollégium Emlékalbuma 16221922 c. kötetben, Nagyenyed 1926); Apáczai Csere János emlékezete (Református *Szemle 1926); Kőrösi Csoma Sándor (az EME X. vándorgyűlésének emlékkönyvében, Kv. 1932).

(V. Zs.)

Tabéry Géza: Igazgató Úr Enyedre csendben visszatér. Újság 1933. máj. 28. Szabó Lajos: J. I. 18841933. *Erdélyi Fiatalok 1933/2. Vita Zsigmond: J. I. *Ifjú Erdély 1933/11; uő: J. I. küzdelme az új iskolai szellem kialakításáért. A szerző Művelődés és népszolgálat c. tanulmánykötetében. 1983. 24857. Reményik Sándor: Erdélyiek Erdélyben. *Pásztortűz 1936/4. Beke György: Tolmács nélkül. 1972. 187. Ádám Zsigmond: Igazgatónk J. I. volt. *A Hét 1978/17.