J. Nagy Mária

oldal nyomtatása Share

J. Nagy Mária, Józsáné (Segesvár, 1934. jún. 27.) nyelvész. A középiskolát Marosvásárhelyen a 2. számú Líceumban végezte (1952), a Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet (1956). Pályáját 1957-ben az egyetem magyar nyelv- és irodalomtudományi tanszékén adjunktusként kezdte, jelenleg a BabeşBolyai Egyetem lektora. Cikkei és tanulmányai 1960-tól jelennek meg a NyIrK, *Korunk, *A Hét hasábjain. A Jelentéstan és stilisztika c. gyűjteményes kötetben (Bp. 1974) Vajda János költői stílusáról írt doktori értekezésének egy részletével szerepel; cikkeket közölt a *Gálffy Mózes és *Murádin László szerkesztette Anyanyelvünk művelése c. tanulmánykötetben (1975), a modern műelemzés formavilágába vezet be "a szó művészetéről" írt kézikönyve (1975); a szóhasználat stilisztikumát új megvilágításban tárgyalja az Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok c. gyűjteményben (1981).

Munkái: Kis magyar stilisztika (Bartha Jánossal, Horváth Tiborral és Szabó Zoltánnal, 1968); A mai magyar nyelv kézikönyve (Balogh Dezsővel és *Gálffy Mózessel, 1971); A szó művészete (Bevezetés a stíluselemzésbe, 1975).

Szabó Zoltán: Stílus és stíluselemzés. *Utunk 1975/30. P. Dombi Erzsébet: Új nézőpontból átrendezni. *A Hét 1975/40. *Gálffy Mózes: A műelemzés kézikönyve. *Tanügyi Újság 1975. nov. 18. Cs. Gyímesi Eva: A szó művészete, avagy: kétségek tudománya. *Korunk 1975/12. Murvai Olga: J. N. M.: A szó művészete. *Művelődés 1976/2. Károly Sándor: Egy újfajta stilisztikai kézikönyv. Magyar Nyelvőr, Bp. 1976/4.