Jóestét

oldal nyomtatása Share

Jóestét 1932. jún. 18. és 1940. aug. 30. között Kolozsvárott minden este megjelenő független politikai napilap. Első főszerkesztője *S. Nagy László volt, de már az I. évfolyam 83. számától (1932. szept. 23.) a szerkesztésért és kiadásért felelős *Mayer Antal egyedül irányítja az újságot. Célkitűzése, hogy miként testvérlapja, a Jóreggelt (1932. jún. 18. 1933. jan. 1.) olcsó pénzért tömör formában megbízható, gyors tájékoztatást biztosítson kisembereknek a nyomasztó gazdasági válság és az egyre feszültebbé váló nemzetközi helyzet közepette. Ennek megfelelően, jobbára névtelenül (aláírás nélkül) közölt cikkei, riportjai és hírmagyarázatai központjában a városi közügyek, valamint a helyi események állanak; a munkásmozgalmakról szóló részletes beszámolóiból hiányzik ugyan az osztályharcos szellem, de a helyenként bulvár hangvételű lap külpolitikai rovata következetesen antifasiszta irányvonalat követ (ilyen címekkel: Rejtélyes tervek a fasizmus árnyékában; Mussolini, Hitler és Gömbös titkos akciója az európai békefront ellen).

Munkatársai közé tartozott Halász József, Perényi János, Rajnay Tibor, Ványolós István és Zamora S. János, s viszonylag gyakran nyilatkozott hasábjain a romániai *művelődés kérdéseiről kritikus szellemben Emil Isac.

(K. K.)