Jósika Miklós Kör

oldal nyomtatása Share

Jósika Miklós Kör 1970 májusában irodalmi körként indult, ma már általános *művelődési *fórum Tordán. Alapítói között van Bágyoni Szabó István, *Lászlóffy Aladár és Vásárhelyi Géza. A köri tevékenység alapelveit *Balázs Ferenc "vidékfejlesztési" elképzelései szerint dolgozták ki: irodalmi vita- vagy előadóestek, íróolvasó találkozók, a helyi *művelődéstörténeti hagyományokat feltáró értekezések és kiszállások révén hozzájárulni az anyanyelvű kultúra fejlesztéséhez, a reális nemzetiségi önismeret erősítéséhez. A ~ a Kolozsvári Írók Társaságának és az *Utunk szerkesztőségének védnöksége alatt áll, s rendszeres havi összejöveteleinek a helyi *Művelődési Ház ad otthont. 1970-től Bágyoni Szabó István, 1977-tól *Imreh Lajos és Zsigmond Csaba *líceumi tanár vezeti.

A kör 1973. máj. 6-án megtartotta a Tordáról és *Aranyosszékről elszármazott írók és művészek találkozóját. Irodalmi estéket szervezett Torockón; találkozott a nagyenyedi Bethlen Kollégium diákjaival, a kövendi *népfőiskola hallgatóságával. Évek során a kör vendége volt Anavi Ádám, Ábrahám János, Balogh Edgár, Banner Zoltán, Bartalis János, Bálint Tibor, Borbáth Károly, Dávid Gyula, Herédi Gusztáv, Hornyák József, Kányádi Sándor, Kántor Lajos, Király László, Kocsis István, Köntös-Szabó Zoltán, Láng Gusztáv, Lászlóffy Csaba, Létay Lajos, Marosi Péter, Mikó Ervin, Pálfi Miklós, Panek Zoltán, Sigmond István, Székely János, Szőcs Géza, Szőcs István, Szilágyi István, Veress Zoltán.

Lapok, folyóiratok (*Utunk, Korunk, *Művelődés, *Igazság, Munkásélet) szerkesztőségeivel is találkozókat szerveztek. A kör újabb rendezvényei közül kiemelkedik a tordai Mihai Viteazul *Líceum *Balázs Ferenc Irodalmi Körével közösen rendezett emlékest *Balázs Ferenc születésének 80. évfordulója alkalmából, a BabeşBolyai Egyetem magyar szakos hallgatóinak József Attila-emlékműsora (1981), valamint az *Aranyosszék történelmi múltját átfogó előadássorozat kolozsvári történészek (Bodor András, Csetri Elek, Egyed Ákos, Imreh István) hozzájárulásával.

Antal Sándor: "Torda szülöttének nevéről..." *Igazság 1972. aug. 30. Szabó István: Tordai találkozó. *Utunk 1973/21. Farkas Zoltán: A tordai J. M. K. *Művelődés 1974/10. Bágyoni Szabó István: Bevezető helyett. *Művelődés 1976/1. Szépréti Lilla: A tömegművelődés *fórumai Tordán. *Új Élet 1976/6. Vásárhelyi Géza: Meghívottak és helybeliek. *Művelődés 1979/6. Zsigmond Csaba levele: Művelődési évünk tervéből. *Igazság 1982. okt. 5. Zsigmond CsabaImreh Lajos: Gazdag *művelődési év. *Igazság 1983. júl. 27.