Balázs János

oldal nyomtatása Share

Balázs János (Nagyszeben, 1907. szept. 3. – ?) – nyelvész, tankönyvíró. Középiskolát Nagyszebenben, Gyulafehérváron és a kolozsvári ref. kollégiumban végzett, a kolozsvári Ferdinand-egyetemen a román és magyar nyelv és irodalom szakon szerzett tanári képesítést. 1929-től a nagyenyedi Bethlen Kollégium, 1933-tól a kolozsvári ref. kollégium, 1948-tól a Brassai Sámuel Líceum tanára, 1949-től a Bolyai, majd a Babeş–Bolyai Tudományegyetem nyelvtudományi karán működik, 1952-től nyugalomba vonulásáig egyetemi előadótanár. 1949-ben Szabédi Lászlóval közösen szerkesztett magyar irodalmi olvasókönyvet, társszerzője a magyar tannyelvű iskolák számára kiadott román nyelvkönyveknek.

Munkája: Helyesen románul (Ádám Zsigmonddal és Balázs Lászlóval, 1960, újabb kiadás 1962, javítva és bővítve 1971).