Jövő Népe

oldal nyomtatása Share

Jövő Népe félhavi folyóirat Marosvásárhelyen. Első száma 1919. szept. 15-én jelent meg, az utolsó 1920. jún. 1-jén. Önképzőköri lapnak indult, a helybeli Református Kollégium és Katolikus *Gimnázium érettségi előtt álló növendékeinek összefogásával, elsősorban Rajka Tibor (főszerkesztő), Deák Sándor, Bicsak Tibor és *Radó Imre szerkesztésében és terjesztésében. Az impresszumon olvasható: "A hatóság előtt Molter Károly, a nyilvánosság előtt az illető rovatvezetők felelnek."

A diákok kapcsolatba kerültek a helyi Munkásotthon értelmiségi köreivel s az SZDP vezetőivel, így folyóiratukban a szépirodalom mellett marxista történelemfelfogást, darwinizmust propagáló cikkek is helyet kaptak. A lap közölte *Kacsó Sándor első verseit és novelláját, 1920. márc. 15-én külön Ady-számot adott ki; úttörőnek számított a maga korában, hogy Ady forradalmi eszméit céltudatosan vállalta.

Leggyakoribb cikkírók: Rajka Tibor, *Radó Imre, Barna Bálint, Algya Zoltán, Szentiványi Sándor, Ringler Géza, Esze Tamás. Cikkeztek benne az akkori marosvásárhelyi tanárok, így Csergő Tamás, Nagy Endre s mellettük *Osvát Kálmán is.

Marosi Ildikó: Új csapáson, új eszközökkel. *A Hét 1979/39.