Junger Ervin

oldal nyomtatása Share

Junger Ervin (Temesvár, 1931. máj. 28.) zeneszerző, zenei szakíró. Középiskolai tanulmányait szülővárosában kezdte, Kolozsvárt érettségizett (1948), a Gheorghe Dima Zenekonzervatóriumban zeneszerzés, zongora és karmesteri szakot végzett. 1950-től ugyanitt gyakornok, majd tanársegéd és adjunktus, 1969-től előadótanár. 1975-ben A barokk funkcionális összhangrendje Bach műveiben c. értekezésével zenetudományi doktorátust szerzett.

Az 50-es évek elején hagyományhű, művelt és tudatos alkotói szerzeményei alapján nemzedékének javához számították, a hazai zenealkotás 1960 körüli stílusbeli megújulása elől azonban elzárkózott. Színpadi művei közül a *Dehel Gábor librettójára szerzett Találkozások c. balett (1963) és a Jánosházy György librettójára szerzett A helység kalapácsa c. Petőfi-vígopera (1967) a kolozsvári *Állami Magyar Opera színpadán került nyilvánosság elé. *Rónai Antal szövegére szerzett Strindberg-operája (Júlia kisasszony, 1959) hangszereletlen, Petőfi-kantátája (A tavaszhoz, 1953) kiadatlan.

Zenekritikáit, a zenei alkotás és a zenei élet időszerű kérdéseinek szentelt tanulmányait az Utunk, Igaz Szó, *A Hét közölte, számos szakdolgozata román szakfolyóiratokban (Lucrări de Muzicologie, Muzica) jelent meg. Quo vadis, Terra? c. kantátájának a Zenei Kiadónál megjelent szövegét román költő-kortársak verseiből állította össze (1975).

Terényi Ede: Opera vázlatfüzetben. *A Hét 1973/13, 14.