Kádár István György

oldal nyomtatása Share

Kádár István György (Kraszna, 1920. ápr. 5. 1981. okt. 9. Jugoszlávia) költő, színműíró. Középiskoláit a zilahi Wesselényi Kollégiumban végezte be (1940), egyetemi tanulmányait Kolozsvárt folytatta, majd Budapesten doktorált lélektanból (1944). A szilágysomlyói, krasznai és nagykárolyi líceumokban tanított (194552), később Nagybányán, Végváron és Vajdahunyadon ref. lelkész. Egy jugoszláviai kiránduláson feleségével együtt baleset áldozata lett.

Verseket, színműveket írt, családi érzésének és emberszeretetének adva hangot, román költők Eminescu, Şt. O. Iosif, Arghezi verseit fordította magyarra. Írásait az Ifjú Erdély, Szilágyság, Világosság, Előre, Művelődés, A Hét, Új Élet, *Szabad Szó közölte.

Kötetei: Cronica (versek, Kraszna 1938); Napsugár (versek, műfordítások, Szilágysomlyó 1945); Virradat (zenés színmű, Nagykároly 1952).