Kádár István

oldal nyomtatása Share

Kádár István (Nagybánya, 1930. szept. 7. 1981. okt. 1. ?) matematikai szakíró. A nagybányai Gheorghe Şincai Középiskolában érettségizett (1950), a Bolyai Tudományegyetem matematikafizika karán szerzett tanári képesítést. Azóta Nagybányán tanított.

Szaktanulmányait magyar nyelven a Matematikai Lapok, román nyelven a Gazeta Matematică közli, 1977 óta e lapok szerkesztőbizottsági tagja. Társszerkesztője a román nyelven megjelent Culegere de probleme pentru concursurile de matematică c. kötetnek (1977), valamint a Matematica în învăţămîntul gimnazial şi liceal II. és VI. kötetének (1979). Ismeretterjesztő természettudományi cikkeit magyar nyelven a Bányavidéki Fáklya, pedagógiai írásait a *Tanügyi Újság közli.