Kádár Zsombor

oldal nyomtatása Share

Kádár Zsombor (Barót, 1923. júl. 31.) erdészeti szak- és szótáríró. Középiskoláit Segesvárt a román nyelvű líceumban kezdte és a Kolozsvári Piarista Gimnáziumban végezte (1942). Erdőmérnöki oklevelét a soproni Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte (1947). Szaktanár, majd 1955 óta Marosvásárhelyen tervezőmérnök, ill. állami munkavédelmi felügyelő.

Első könyvét 1954-ben a Mezőgazdasági és Erdészeti Kiadó adta ki Bukarestben. Tevékeny részt vállalt a romániai magyar erdészeti és munkavédelmi irodalom megteremtésében. Tanulmányai elsősorban az erdészeti szállítás köréből a Revista Pădurilor hasábjain és az Institutul de Documentare Tehnică különkiadványaiban jelentek meg. A 60-as években számos erdészeti, faipari és munkavédelmi népszerűsítő cikkét közölte a marosvásárhelyi Vörös Zászló. Megszervezte és irányította a kétkötetes Erdészeti zsebkönyv (1958, 1959) összeállítását és kiadását, melynek hét fejezetét maga írta. A Dicţionar forestier poliglot munkatársa (1965). Székelyföldi erdészet- és faipartörténeti kutatásokkal foglalkozik.

Munkái: Erdőbecslés (1954); Erdőművelés (Jaszenovics Lászlóval, 1955); Erdővédelem (1956); Erdei és *mezei utak (1961); Munkavédelem (Deák Istvánnal, 1972); Románmagyar erdészeti és faipari szótár (1973); Ergonómiai ismeretek (Deák Istvánnal, 1976); Magyarromán erdészeti, vadászati és faipari szótár (1979).

Kálmán László: Hasznos erdészeti szakkönyv. *Korunk 1959/3. Bartha János: K. Zs.: Románmagyar erdészeti és faipari szótár. *Művelődés 1975/1; uő: Faipari dolgozók, vadászok szótára. *Új Élet 1979/15. Szőcs István: Munkatudomány. *Előre 1976. márc. 17. Barbu Vasile: Ember, gép, munkahely. *A Hét 1976/35. Zsigmond József: Műszaki könyvújdonságok. *Munkásélet 1979. okt. 12.; uő: Erdészeti szakkönyv több funkcióval. *A Hét 1979/45.