Kalabér László

oldal nyomtatása Share

Kalabér László (Kézdimartonfalva, 1937. febr. 13.) madártani szakíró. Brassóban a Magyar Vegyes Líceumban érettségizett (1954), a marosvásárhelyi OGYI-n segédgyógyszerészi oklevelet szerzett (1957). Szászrégenben a kórházi gyógyszertár alkalmazottja.

Ornitológiai munkásságát 1965-ben kezdte. Külföldi tanulmányi és gyűjtő kirándulásainak sorát 1969-ben egy dél-magyarországi tojásgyűjtő út nyitotta meg, majd szinte egész Európát bejárta, és számos jelentős szakemberrel alakított ki eredményes szakmai kapcsolatot. 1971 óta számos hazai, 1972-től több nemzetközi madártani kongresszuson vett részt. 1979-től az UNESCO égisze alatt működő Nemzetközi Madárvédelmi Tanács ragadozó madarakkal foglalkozó eurázsiai munkaközösségének végrehajtó bizottsági tagja.

Szakközleményei 1970-től a Vînătorul şi Pescarul Sportiv, a bákói Studii şi Comunicări, az Ocrotirea Naturii, a nagyváradi Nymphaea, a sepsiszentgyörgyi Aluta, a brüsszeli Le Gerfaut, a lille-i Le Heron és a budapesti Állattani Közlemények, az Acta Hargitensia, valamint múzeumi évkönyvek és tudományos ülésszakok alkalmából megjelenő kiadványok hasábjain látnak napvilágot román, magyar, francia és angol nyelven. A ragadozó madarak ökológiai szerepével, a madarak posztembrionális fejlődésével, tojáskutatással (oológia) és a madártan környezetvédelmi vonatkozásaival, így a mezőgazdasági vegyszereknek a tojáshéjban való felhalmozódásával foglalkozik.

Kezdeményezésére alakult meg a Romániai Biológusok Társaságának szászrégeni fiókja; az itt rendezett országos szimpozionok anyaga két kötetben (Studii şi comunicări, Szászrégen, I. 19791980, II. 1982) szerkesztésében jelent meg. Megjelenés előtt áll a romániai zoológusok tudományos munkásságának monografikus feldolgozása az ő és a Gh. Vasiliu társszerkesztő gondozásában.

Helwig Schumann: 5000 Eier von 166 Vogelarten. Neuer Weg 1981. máj. 20. Makkai János: Apropó, Darwin avagy előzetes egy szimpozionhoz. Vörös Zászló 1982. márc. 14. Ioan Husar: Alternativa supravieţuirii: găsirea în cadrul biosferei a proporţiei dintre agricultură, industrie şi urbanizare. Interjú K. L.-val. Steaua Roşie 1983. ápr. 3.