kalákások

oldal nyomtatása Share

kalákások a 20-as években *Benedek Elek körül csoportosult népi-demokratikus írók tömörülése. "A kalákások mozgalmának élén *Benedek Elek amolyan második Kazinczy-szerepet vállalt: bábáskodik a romániai magyar irodalom bölcsőjénél, távszervező, tanácsadó, aktív résztvevője az irodalmi életnek. Tőle várnak biztatást a fiatalok, amikor sorra bemutatkoznak írásaikkal..." közli Szabó Zsolt. A csoport nevét a Kolozsvárt alakult *Kaláka betéti társaságról kapta, melynek lapjában, a Vasárnapban, a kalákások felvonultak. A népi csoport teljesítménye volt az az 1928 tavaszán megindított turnésorozat, melynek keretében *Benedek Elek és "fiai" (Szentimrei Jenő, Nyírő József, Tamási Áron, Bartalis János, György Dénes, Kacsó Sándor, a balladaénekes Szentimreiné Ferenczy Zsizsi, ifjabb Delly Szabó Géza) a "trupp" fiatalon elhalt írótársuk, *Sipos Domokos családja számára igyekeztek megélhetési alapot biztosítani. "Kalákába mentünk, hogy segítsünk..." emlékezik az *Erdély falvaiban és városaiban megtartott 45 előadásra a versmondó György Dénes. Annak ellenére, hogy egy-egy "úri csoport" ellenrendezvényeivel keresztezte vállalkozásukat, a kalákásoknak sikerült özvegy *Sipos Domokosné és kisfia számára 50 000 lejt összegyűjteniük, és segélyben tudták részesíteni a *Keleti Újság irányváltoztatása s az *Újság megszűnése folytán radikális magatartásuk miatt állás nélkül maradt írókat is.

Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma. Kv. 1942. 100. György Dénes: Benedek Elek "turnéi". *Korunk 1971/5. Lengyel Dénes: Az *erdélyi irodalmi élet szervezője. Fejezet szerző Benedek Elek c. munkájában. Bp. 1974. 20009. Szabó Zsolt: Előszó. BLev I. 1979. 910.