Bálint András (Bácsfalu, 1886.)

oldal nyomtatása Share

Bálint András (Bácsfalu, 1886. okt. 28. – 1962. júl. 25., Bácsfalu) – népművelő, helytörténész. Nagyenyeden szerzett tanítói oklevelet, a hosszúfalusi polgári iskola tanára, majd a hétfalusi gazdakörök vezetője, végül banktisztviselő. Irodalmi munkássága a Brassó megyei csángók történelmének feltárására irányult. 1923-tól 1935-ig társszerkesztője a Csángó Naptár köteteinek, ezekben ismertette a csángó települések múltját. Könyve jelent meg a sertéstenyésztésről (1933), nagyobb hétfalusi csángó helytörténeti munkája és népdalgyűjteménye kéziratban.