Kántor Lajos (Dés, 1890. szept. 20. – 1966. ápr. 19. Kolozsvár)

oldal nyomtatása Share

Kántor Lajos (Dés, 1890. szept. 20. 1966. ápr. 19. Kolozsvár) tanulmányíró, tankönyvíró. Ifjabb ~ Lajos apja. A dési állami *gimnázium elvégzése (1910) után latingörögókori történelem szakos tanári diplomát szerzett a budapesti tudományegyetemen (1914); Eötvös-kollégista. Az I. világháború kitörésekor bevonult frontszolgálatra, hadifogságba esett, s csak 1921 végén került haza. A Kolozsvári Református Leánylíceum tanára (192240), ugyanitt a Gyakorló Főgimnázium igazgatója (194044), tanár a Kolozsvári Református Fiúkollégiumban, közben a tanítóképzőben is (194451), majd a Román Akadémia keretében a románmagyar szótárszerkesztő közösség munkatársa (195153), korrektor a Tudományos Könyvkiadónál (195355).

Első megjelent írása a Theophrasztosz görög természettudós és filozófus Jellemrajzok c. gyűjteményéről szóló doktori értekezés (Bp. 1914). A romániai magyar tudományos életbe mint az EME titkára (192741) kapcsolódott be. Tanulmányaiban Caragiale egyik novellájának forrásával (Societatea de Mîine 1927), Odobescu magyar vonatkozású levelezésével (Erdélyi Irodalmi *Szemle 1929), az EME működésével (Erdélyi Magyar Évkönyv 19181929. Kv. 1930) és előadásaival (Pásztortűz 1936/8), Stephan Ludwig Roth halálával foglalkozik (Siebenbürgische Vierteljahresschrift 1938/34), továbbá az állampolgárságra való neveléssel Platónnál (EME-emlékkönyv 1939). Latin tankönyvei a III. és IV. osztály számára több kiadásban jelentek meg (1930, 1935, 1947). A kolozsvári Tanárképző Intézet Gyakorló *Gimnáziumának évkönyveit szerkesztette (194144). Cikkei jelentek meg a Magyar Nép, Ellenzék, Újság, Erdélyi Iskola, Tanáregyesületi Közlöny, Református *Szemle, Pásztortűz, Erdélyi *Szemle, *Keleti Újság hasábjain is.

Kötetei: Műkedvelők Színmű-tára (Magyar Nép Könyvtára 1213. Kv. 1925); Az *Erdélyi Múzeum-Egyesület problémái (ETF 23. Kv. 1930. Franciául a Glasul Minorităţilor, Lugos 1930/6); Hídvégi gróf *Mikó Imre szózata 1856-ban az Erdélyt Múzeum és az *Erdélyi Múzeum-Egyesület megalakítása érdekében (ETF 37. Kv. 1931); Magyarok a román népköltészetben (ETF 53. Kv. 1933); Kölcsönhatás a magyar és román népköltészetben (ETF 56. Kv. 1933); Erdély a világháborút tükröző román irodalomban (ETF 66. Kv. 1934); Czegei gróf Wass Ottilia, az *Erdélyi Múzeum-Egyesület nagy jótevője (ETF 96. Kv. 1938); Párhuzam az *Erdélyi Múzeum-Egyesület és az ASTRA megalakulásában és korai működésében (ETF 116. Kv. 1940).