Kazinczy Gábor

oldal nyomtatása Share

Kazinczy Gábor (Temesvár, 1942. ápr. 9.) grafikus, díszlettervező, képzőművészeti szakíró; ~ János unokaöccse. A temesvári C. D. Loga Líceumban érettségizett (1959), a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán *Feszt László és Kádár Tibor tanítványaként végezte tanulmányait (1965). 1967 óta a Temesvári Állami Német Színház, időszakosan a Temesvári *Állami Magyar Színház díszlettervezője. Litográfiái, illusztrációi, tárgyi jellegű konstruktivista munkái saját felfogása szerint gondolatcentrikusak, a korszerű *művészet funkcionalitását vallja. Szerinte "a művész a valóságot nemcsak a maga számára tárja fel, hanem mindenki számára, aki ezt a valóságot meg akarja ismerni. Alkotómunkája tehát a közösség érdeklődésével összhangban kell hogy kibontakozzék."

Képzőművészeti írásait az *Utunk, *Korunk, A Hét, *Előre, Új Élet, *Szatmári Hírlap és a temesvári *Szabad Szó közli, utóbbi hasábjain Hazai alkotások a Bánsági Múzeumban, Alkotóműhelyben és Egyiptomtól a pop-artig c. rovatokat vezette. A Kriterion és a Facla Könyvkiadó megbízásából könyvborítókat tervezett és illusztrációkat készített Endre Károly, Franyó Zoltán, Zaharia Stancu, Franz Liebhard, Horváth Imre, Károly Sándor, Toró Tibor, Anghel Dumbrăveanu, Nikolaus Berwanger, Bárányi Ferenc, Kiss András, Mandics György és M. *Veress Zsuzsanna köteteihez; feltűntek Gogol-, Karinthy- és Villon-illusztrációi is.

Szekernyés János: Grafikai domborművek. *Előre 1970. júl. 19.; uő: A széttört csontú Dózsa. *Utunk 1978/36. Gazda József: A grafikus arcváltozatai *Korunk 1971/12.