Kékedy Erzsébet

oldal nyomtatása Share

Kékedy Erzsébet (Kolozsvár, 1919. márc. 12.) vegyészeti szakíró. ~ László felesége. Szülővárosában a Református Leánygimnáziumban érettségizett (1936), a kolozsvári egyetemen szerzett kémia szakos oklevelet (1942), s itt kezdte oktató és tudományos pályáját. A bróm-hidrogén oxidációjának mechanizmusa c. értekezésével doktorált (1944), mint egyetemi lektor ment nyugalomba (1976). Fő kutatási témája a komplex vegyületek termikus bomlása. Kolozsvári társszerzőkkel közös szaktanulmányait hazai folyóiratok (Studii şi Cercetări de Chimie, Studia Universitatis BabeşBolyai Series Chemia, Revista de Fizică şi Chimie, Revue Roumaine de Chimie) és külföldi szaklapok (Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry London, Acta Chemica Academiae Scientiarum Hungaricae és Journal of Thermal Analysis Budapest, Zsurnal Neorganicseszkoj Khimii Moszkva) közölték.

Egyetemi jegyzetei: A kémia tanításának módszertana (Kv. 1968); Metodica predării chimiei (társszerző Maria Cosma, Kv. 1977).