Bálint Lajos

oldal nyomtatása Share

Bálint Lajos (Székelydálya, 1928. febr. 18.) – műszaki szerkesztő. Középiskolát Székelyudvarhelyen, magyar nyelv és irodalom szakos tanulmányokat a kolozsvári egyetemen végzett. A Korunk szerkesztése c. államvizsgadolgozatát (1972) számon tartja a sajtótörténet. Nyomdai korrektor, majd műszaki szerkesztő különböző lapoknál és könyvkiadóknál, 1970 óta a Kriterion Könyvkiadó szolgálatában Kolozsvárt. Több mint 2500 romániai magyar könyv technikai gondozója, köztük nem egy bibliofil kiadvány.

Tóth Sándor: A Korunk (1926–1940) szemrevétele. Korunk 1976/1-2; újraközölve Rólunk van szó. 1980. 284–304. Beke György: B. L. könyvműhelye. Utunk 1977/5.