Kelemen Ferenc

oldal nyomtatása Share

Kelemen Ferenc (Marosvásárhely, 1944. júl. 7.) koreográfus, művészeti író. Középiskoláit szülővárosában a Bolyai Farkas Líceumban végezte (1962), ugyanott a Pedagógiai Főiskolán magyarromán szakos tanári oklevelet szerzett (1965). Tanulmányait a BabeşBolyai Egyetemen folytatta, ahol magyar nyelv- és irodalomból államvizsgát *tett (1973). Kora ifjúságától foglalkoztatja a népi táncművészet: a marosvásárhelyi Székely Népi Együttes táncosa (196567), ugyanott a Népi Művészeti Iskolában tánctanár (196771), majd az Egyetemisták *Művelődési Házának művészeti irányítója. Közben 1973 és 1982 között mozgásművészeti kollégiumokat tartott a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán.

A marosvásárhelyi főiskolások táncegyüttesével amelyet 1967-ben alapított s azóta is vezet számos országos díjat és helyezést nyert. Felkérésre mint vendég több színházi előadás koreográfiáját készítette el Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen. Többek között az ő közreműködésével mutatták be Mirea Jó estét, Kilde úr (musical, 1972), Madách Az ember tragédiája (1975), Bertolt Brecht Egy fő az egy fő (1976), Hubay MiklósRánki GyörgyVas István Egy szerelem három éjszakája (1977), D. R. Popescu Két óra béke (1979), Vörösmarty A fátyol titkai (1979), Móricz ZsigmondHajdu Győző: A nap árnyéka (1980), *Hajdu Győző Van ilyen szerelem (1981) c. darabját. A Román *Televízió számára filmkoreográfiákat készít; a magyar adás keretében bemutatottak közül megemlítjük Régi erdélyi énekek és táncok (1978), Vajdahunyadi várjátékok (1979) és Mondod-e még? (emlékfilm a nagyenyedi Bethlen Kollégiumról) c. szerzeményeit. A *Csáky Zoltán indította *Kaláka első két népi hagyományt ápoló adásának előkészítésében mint koreográfiai szakértő vett részt.

Kiterjedt szervezői és irányítói munkásságot fejt ki hagyományőrző falusi együttesek alapítása és irányítása terén, így Szentgericén, Székelykálon, Magyardellőn. Az Előre, *A Hét, Igaz Szó, Korunk, *Művelődés, *Új Élet és Vörös Zászló hasábjain 1967-től rendszeresen megjelenő írásaiban főként a népi tánckultúra, mozgás- és színművészet elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. 1970-től a Román *Rádió Marosvásárhelyi Stúdiójának külmunkatársa.

Előszóval és hazai vonatkozású könyvészettel látta el Szentpál Márta Játékos ritmika c. művét (1981).

Hevesi József: Gratuláció helyett. *Ifjúmunkás 1972/22. Mircea Florin Şandru: Dialog pentru dansul modern. Viaţa Studenţească 1972/14. Krizsán Zoltán: Tánciskolások védelmében. *Igazság 1972. okt. 7. Szőcs Kálmán: Játszani is engedd.... Vörös Zászló 1973. febr. 18. Tófalvi Zoltán: Kelemen Feri lármafái. *A Hét 1976/26. Metz Katalin: A tánc: mozgó gondolat és érzelem. *Művelődés 1978/1. Sebestyén Mihály: Megtartó kollégium. *Utunk 1980/33.