Kelet Népe

oldal nyomtatása Share

Kelet Népe irodalmi, kritikai és közgazdasági *havi szemle Kolozsvárt. 1930 decemberétől 1931 szeptemberéig 9 száma jelent meg. Szerkesztette Szabó Imre, felelős szerkesztő és kiadó Hirsch Lipót. Utolsó száma a szerkesztőnek Aki bírja, marja c. szatirikus regénye. Bár a zsidó olvasóközönség számára indult, íróit felekezeti különbség nélkül válogatta meg. Munkatársai között Kibédi Sándor, L. Krausz Ilona, Salamon László, Újvári Péter szerepel, a lap fordításban közölte Ilja Ehrenburg és Theodor Lessing humanista-antifasiszta tanulmányait.