Kemény György

oldal nyomtatása Share

Kemény György (Nagyvárad, 1925. okt. 3. 1973. dec. 2. Budapest) orvosi szakíró. Szülővárosában, a *Kecskeméti Lipót Gimnáziumban érettségizett (1944), orvosi oklevelét a marosvásárhelyi OGYI-n szerezte (1950). Már diákként bekapcsolódott a szövettani tanszék munkaegyüttesébe, 1959-től tanársegéd, 1963-tól adjunktus, az *Orvosi Szemle szerkesztő-titkára (195365), az orvostudományok doktora (1962), a szövettani tanszék előadótanára 1970 óta. A hazai hisztokémiai vizsgálatok egyik úttörője: az egyes hámok hisztofiziológiáját, a máj patológiáját, a heterotop csontosodást kísérleti úton tanulmányozza. Hazai (*Orvosi SzemleRevista Medicală, Studii şi Cercetări de Inframicrobiologie, Microbiologie şi Parazitologie) és budapesti (Orvosi Hetilap) folyóiratokban, valamint a montecasinói (1966) és modenai (1968) hepatológiai kongresszus kötetében megjelent dolgozatai főleg a beteg máj kezelésével, a szeleniumhiány hatásával a májparenchimára, az egyes hámok szövet- és élettanával, a nyirokszövetek reaktiválásával foglalkoznak.

Csathó Gyulával együtt társszerzője a *Gündisch Mihály szerkesztette Szövettani gyakorlatok c. kőnyomatos jegyzetnek (Mv. 1956).