Bálintfi Ottó

oldal nyomtatása Share

Bálintfi Ottó (Krasznabéltek, 1948. okt. 22.) – kritikus, filozófiai szakíró. Középiskolai tanulmányait a szatmári és az erdődi líceumban végezte. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem filozófiai karán 1972-ben szerzett tanári oklevelet, a Temesvári Egyetem filozófiai tanszékén tanársegéd.

Tanulmányait, cikkeit, könyvbírálatait a Korunk, A Hét, Szabad Szó és Utunk közli. A filozófiai kritika természete és a filozófiai modellezés foglalkoztatja. Tevékeny részt vesz a diákmozgalomban, a temesvári Látóhatár Kör eszmei irányítója.