Keresztes Endre

oldal nyomtatása Share

Keresztes Endre (Gyulafehérvár, 1925. jún. 28. 1988. ápr. 7. Kolozsvár) közgazdasági szakíró. ~ Zoltán és Gállné ~ Erzsébet bátyja. Kolozsvárt a Róm. Kat. Főgimnáziumban érettségizett (1943), a Bolyai Tudományegyetem jog- és közgazdasági karán szerzett doktorátust a kereskedelemtudományi szakon (1948), majd a pedagógialélektan szakon is abszolvált (1951). Egyetemi évei alatt Zilahon és Kézdivásárhelyen könyvelő, majd 1947-től Zsibón, Kolozsvárt középiskolai tanár, közben a Politechnikai Intézet előadótanára, 1950-től a kolozsvári Tehnofrig vállalat könyvelési osztályvezetője, a szakiskola igazgatója és tanára. 1955-től a sörgyár főkönyvelője, 1967-től lektor a BabeşBolyai Egyetem közgazdasági karán. 1969-től a könyvvitel, önköltségszámítás és számítástechnika előadótanára. 1976-tól betegnyugdíjas.

Tudományos és módszertani jellegű cikkei a Forum (Revista Învăţămîntului Superior), Finanţe şi Credit, Studia Universitatis BabeşBolyai Series Oeconomica, Evidenţa Contabilă, Industria Alimentară, Expertiza Contabilă-judiciară, Korunk, Előre, *Igazság, Făclia hasábjain jelentek meg. Kutatásainak főbb területei: vállalatszervezés, könyvvitel, az informatika elmélete és gyakorlati alkalmazása, az információs rendszerek, a gépi és automatizált adatfeldolgozás szervezése, valamint számítógépek felhasználása az oktatásban.

Magyarra fordította Cornel Popescu Az állami vállalatok és gazdasági szervezetek nyeresége c. könyvét (1957); Budapesten jelent meg Gazdasági folyamatok modelljeinek alkalmazása a könyvvitel oktatásában (Számvitel és Ügyviteltechnika (1971/11) és A hagyományos és új oktatási módszerek az elektronikus adatfeldolgozás oktatásában (Felsőoktatási *Szemle 1976/78) c. tanulmánya.

Kötetei: A vállalati nyilvántartás szervezése és az önköltség (1957); Cartea contabilului şef (V. Stănescuval, 1960, 1963); Conducerea, organizarea şi funcţionarea întreprinderilor (V. Stănescuval, 1962, 1965); Legislaţia uzuală contabilă-financiară (V. Stănescuval, 1962); Organizarea şi proiectarea prelucrării automate a datelor (egyetemi jegyzet, Kv. 1975).

Dezső Erzsébet: Statisztikai tanulmányok gyűjteménye. *Igazság 1963. márc. 21. O. Căpăţînă: V. Stănescu A. Keresztes: Conducerea, organizarea şi funcţionarea întreprinderilor. Arbitrajul de Stat 1963/1. A. Cozoş: Nu s-ar putea retipări? Viaţa Economică 1965. márc. 9. Murádin Jenő: Területi számítási központ, Kolozsvár. *Igazság 1971. máj. 7. S. Stănescu: Pregătirea practică în învăţămîntul superior. Era Socialistă 1974/13.