Balla Ernő

oldal nyomtatása Share

Balla Ernő (Nagyszalonta, 1927. márc. 26.) műfordító, irodalomkutató. A bukaresti magyar elemi iskola után a középiskolát Nagyenyeden és Nagyszalontán végezte, a Bolyai Tudományegyetemen 1950-ben román-magyar szakos tanári oklevelet szerzett. 1964-ig a Babeş-Bolyai Egyetem román nyelvtudományi tanszékén tanársegéd, azóta *bibliográfus a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban. Hazai és magyarországi folyóiratokban főleg román szépirodalmi munkák magyar fordításairól cikkezik. Bevezető tanulmányt írt Camil Petrescu Bălcescu c. színművének magyar kiadásához (1950), szerkesztette és előszóval ellátta a Cezar Bolliac válogatott munkái c. kötetet (1953), magyarra fordította Nicolae Filimon Régi és új urak c. művét (1954, átdolgozott 2. kiadás 1964), Asztalos Sándorral és Borbáth Károllyal együtt Vasile Cucu-Marian Ştefan műemlék- és útikalauzát (Románia, 1974).