Kessler Jenő Attila (1991 • 2014)

oldal nyomtatása Share

Kessler Jenő Attila (Torda, 1939. dec. 23.) természettudományi szakíró. Családi mesterséget folytatva három évig a kolozsvári Irisz gyárban porcelánfestő, a Brassai Sámuel Középiskola esti tagozatán érettségizett (1958), a BabeşBolyai Egyetemen biológiaföldrajz szakos tanári diplomát szerzett (1963). Előbb Felsőrákoson, majd 1965-től Nagyváradon tanár, 1970-ig az Egészségügyi Technikumban, azóta a 13. számú Általános Iskolában. Másfél évtizede a Körösvidéki Múzeum külső munkatársa; *Jurcsák Tibor ösztönzésére a madárőslénytanra szakosította magát. A bukaresti egyetemen szerzett doktorátust (1977); disszertációjában a Körösvidék madárfaunáját dolgozta fel a pliocéntől napjainkig. Egyedüli lévén szakterületén az országban, együttműködést teremtett az egyetemek, tudományos intézetek s múzeumok paleontológusaival s archeológusaival a már begyűjtött és az ezután bekerülő anyag feldolgozása végett.

Első írása nyomtatásban a Körösvidéki Múzeum Nymphaea c. évkönyvében jelent meg (1973). Ebben a sorozatban s a Tibiscus, valamint a Revue Roumaine Géologique, Géophysique et Géographique hasábjain tette közzé paleoornitológiai kutatásainak eredményeit. Ismeretterjesztő cikkei jelentek meg a Bihar megyei Pionírtanács, ill. a Barlangászok Szövetsége kiadványaiban. Ősállattemetők Bihar megyében c. alatt (A Hét 1983/31) a Királyerdő egyik bányájában 1978-ban felfedezett bauxit-rögökben rejlő csontmaradványokról számol be: míg *Jurcsák Tibor őskori ragadozók, kenguru-gyíkok, őskrokodilok maradványait határozta meg, a cikkíró egy Archeopterix típusú ősmadár csontjait tudta azonosítani.

A washingtoni Society of Vertebrate PalaeontologyNews Bulletin 1978-tól évente közli és méltatja tevékenységét.Kessler Jenő Attila (Torda, 1939. dec. 23.) – természettudományi szakíró. Családi mesterséget folytatva három évig a kolozsvári Irisz gyárban porcelánfestő, a Brassai Sámuel Középiskola esti tagozatán érettségizett (1958), a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen biológia–földrajz szakos tanári diplomát szerzett (1963). Előbb Felsőrákoson, majd 1965-től Nagyváradon tanár, 1970-ig az Egészségügyi Technikumban, majd 1990-ig a 13. számú Általános Iskolában. 1990-91-ben a nv.-i Ady Endre Líceumban tanít, 1991–94-ben  adjunktus, 1994-től docens, 1998-tól pedig professzor a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Biológia és Geológia Karán. A Gerinces állattan és összehasonlító anatómia, Az ember bonctani, funkcionális anatómiája és biomechanikája, valamint az Ornitológia és Etológia kurzusok előadója. 2002-ben áttelepült Magyarországra és nyugdíjaztatta magát. Azóta megbízott előadó (Alkalmazott csonttan, Dinoszauruszok és ősmadarak kurzusok) az ELTE Őslénytani Tanszékén.

A Körösvidéki Múzeum külső munkatársa; Jurcsák Tibor ösztönzésére a madárőslénytanra szakosította magát. A bukaresti egyetemen szerzett doktorátust (1977); disszertációjában a Körösvidék madárfaunáját dolgozta fel a pliocéntől napjainkig. Egyedüli lévén szakterületén az országban, együttműködést teremtett az egyetemek, tudományos intézetek s múzeumok paleontológusaival s archeológusaival a már begyűjtött és az ezután bekerülő anyag feldolgozása végett.

Első írása nyomtatásban a Körösvidéki Múzeum Nymphaea c. évkönyvében jelent meg (1973). Ebben a sorozatban s a Tibiscus, valamint a Revue Roumaine Géologique, Géophysique et Géographique hasábjain tette közzé paleoornitológiai kutatásainak eredményeit. Ismeretterjesztő cikkei jelentek meg a Bihar megyei Pionírtanács, ill. a Barlangászok Szövetsége kiadványaiban. Ősállattemetők Bihar megyében c. alatt (A Hét 1983/31) a Királyerdő egyik bányájában 1978-ban felfedezett bauxit-rögökben rejlő csontmaradványokról számol be: míg Jurcsák Tibor őskori ragadozók, kenguru-gyíkok, őskrokodilok maradványait határozta meg, a cikkíró egy Archeopterix típusú ősmadár csontjait tudta azonosítani.

A washingtoni Society of Vertebrate PalaeontologyNews Bulletin 1978-tól évente közli és méltatja tevékenységét.

 

Önálló művek

Ornitológia (Kv. 1998); Etológia (Kv. 1998); A gerincesek rendszertana, törzsfejlődése és összehasonlító anatómiája (Kv. 1998); Az emberi test anatómiája (Kiss Erikával. Kv. 2000)