Kévekötés

oldal nyomtatása Share

Kévekötés *ifjúsági lap a Dávid Ferenc Egylet *Ifjúsági Köreinek Egyetemes Szervezete kiadásában. Az *Unitárius Egyház c. folyóirat *ifjúsági mellékletét tekintették 1. számuknak, úgyhogy a lap ~ c. alatt a 2. számmal indult. 1930 januárjától 1936 augusztusáig összesen 47 száma jelent meg. Szerkesztőinek lakhelye szerint felváltva Székelykeresztúron, Kolozsvárt, Brassóban, Tordán és Fogarason adták ki. Szerkesztői a megbízatás sorrendjében: Balázs Ferenc, Máthé Sándor, Lőrinczi László, Szabó Sámuel, Gyallay-Pap Zsigmond, Fikker János, Simén Dániel, Rostás Dénes.

A lap különösen a falusi *ifjúság érdekeit, a tudomány és *művészet mellett a "népépítést" és a "falufejlesztést" szem előtt tartva, főleg nevelési programot tűzött maga elé. Új Vadrózsák c. rovatát falusi *fiatalok írásainak szánták. A falu és a város egymásrautaltságát hangoztatva, e két környezetben élő *fiatalok kapcsolatait próbálták szorosabbra fűzni. *Mikó Imre egyik cikkében a csehszlovákiai regösmozgalmat állította mintaképül az olvasók elé, s ugyancsak ő követte figyelemmel más erdélyi *ifjúsági szervezetek munkásságát. A nyári számok az *Ifjúsági Körök különböző helységekben megtartott kilenc egyetemes konferenciájáról közöltek részletes beszámolót; itt választották meg évről évre a ~ szerkesztőit is. A lap első évfolyamain az *Erdélyi *Fiatalok falumozgalmának hatása érezhető.

(G. Gy.)