Ki kicsoda?

oldal nyomtatása Share

Ki kicsoda? alcíme szerint a bánsági (Tv. 1930), második kiadásában az *erdélyi és bánsági (Tv. Arad 1931) közélet lexikonja. Szerkesztette *Damó Jenő újságíró. ABC-rendben felsorakoztatja a Bánság, ill. *Erdély magyar, román, német, szerb és zsidó értelmiségét, iparos- és kereskedőrétegét, az állami és magántisztviselőket, vállalkozókat és a szellemi élet szereplőit is: a kor üzleti gyakorlata szerint mindazokat, akik a kiadvány megrendelésével lehetővé tették a kiadást. Ennek megfelelően a bánsági magyar szellemi élet képviselőinek jelenléte alkalomszerű.