Kincses Előd

oldal nyomtatása Share

Kincses Előd (Marosvásárhely, 1941. okt. 2.) közíró, jogi szakíró. Középiskoláit szülővárosában a Bolyai Líceumban végezte (1959), a bukaresti egyetemen szerzett jogi diplomát (1964). Szülővárosában jogtanácsos (1964-70), majd gyakorló ügyvéd (1970-89). 1990. jan. 2-től a Nemzeti Megmentési *Front és a Nemzeti *Egység Ideiglenes Tanácsa Maros megyei alelnöke. Az 1990. márc. 19-20-i marosvásárhelyi pogromot követően a román szélsőséges elemek támadásainak középpontjába kerül, az első letartóztatások és koncepciós perek időszakában Magyarországon keres menedéket. 1991 decemberétől 1992 augusztusáig a Magyarok Világszövetségének főtitkára.

A Román Jogász-szövetség tagja (1964-től), jogi kommentárjait a Revista Română de Drept közölte. Az Új Életben rendszeresen közölt sporttárgyú cikkeket is (1967-68).

Az 1990-es marosvásárhelyi eseményeket, azok közvetlen előzményeivel együtt Marosvásárhely fekete márciusa (Bp. 1992) címen írta meg; könyve románul is megjelent. A marosvásárhelyi eseményekről, az új román törvényalkotás hiányosságairól, a romániai kisebbségek jogfosztásáról a Romániai Magyar Szóban, a kolozsvári Szabadságban, a budapesti Népszabadságban és Magyar Hírlapban, valamint a Die Presse-ben jelentek meg cikkei, interjúi.

(D. Gy.)