Kis Emberek Könyvtára

oldal nyomtatása Share

Kis Emberek Könyvtára népművelő könyvsorozat Nagyváradon, 12 füzetben. Szerkesztette és kiadta *Bodnár János "tisztviselő társainak, tanítóknak, jegyzőknek, rajtuk keresztül a falu népének". Az 1925-ben megjelent 1. füzet a szerkesztő tollából A fogas kérdés c. alatt ókori mese keretében indított elbeszélésfüzér az egészségről mint az élet legfőbb javáról. A 2. füzetet *Benedek Elek írta, a következők közül ugyancsak a szerkesztő tollából a Bicsérdy-láz és Egy darab Amerika c. könyvecske emelhető ki. A sorozat anyagi nehézségek miatt 1928-ban szűnt meg.

Árvay Árpád: Elődök. *Bodnár János (1876-1935). *Tanügyi Újság 1974/12. BLev. I. 1984. 77-79, 368.