Kiss Árpád (Felsőcsertés, 1907. máj. 8. – 1976. aug. 21. Marosvásárhely)

oldal nyomtatása Share

Kiss Árpád (Felsőcsertés, 1907. máj. 8. 1976. aug. 21. Marosvásárhely) jogi szakíró. Középiskolai tanulmányait a gyulafehérvári Majláth Gimnáziumban végezte (1926), a kolozsvári I. Ferdinand-Egyetemen jogtudori oklevelet szerzett (1931). Ügyvédjelölt volt Nyárádszeredán (1931-33), majd Bukarestben folytatott ügyvédi gyakorlatot, ahol mint *Willer József országgyűlési képviselő titkára az *OMP keretében jogvédelmi feladatokat látott el (1934-40). Marosvásárhelyen 1942-től a város tiszti ügyésze nyugdíjazásáig. Közben az 50-es években a Duna-csatornánál volt kényszermunkatelepen. Jogi szakírói működését az *Erdélyi Fiatalok munkatársaként kezdte, itt jelent meg Állítsuk fel az erdélyi magyar intelligencia kataszterét c. felhívása (1931/3). Ugyanebben az évben a *Magyar Kisebbség adta ki A kisebbségi kérdés román irodalmának bibliográfiája c. munkáját. Később a jogvégzett fiatalság elhelyezkedési lehetőségeit vizsgálta az *Erdélyi Fiatalok hasábjain (1934/4), a *Magyar Kisebbség számára pedig az állami magyar tannyelvű elemi iskolák és tagozatok adatait dolgozta fel a román Közoktatási Minisztérium kimutatásai alapján, figyelmeztetve arra a tényre, hogy magyar tanításnyelvű állami iskolákban mindössze 11 484 gyermek talált helyet, míg 175 000 magyar tanulót nem anyanyelvén oktatnak (1936-37).

(I. E.)

Mikó Imre: K. Á.: A kisebbségi kérdés irodalmának bibliográfiája. *Erdélyi Fiatalok. (1931/8-10); uő. Huszonkét év. Bp. 1941 162-63.