Kiss Árpád (Pozsony, 1916. dec. 20. – 1958. máj. 20. Kolozsvár)

oldal nyomtatása Share

Kiss Árpád (Pozsony, 1916. dec. 20. 1958. máj. 20. Kolozsvár) matematikai szakíró. Középiskolát szülővárosában végzett (1934), főiskolai tanulmányait a budapesti Műegyetemen kezdte és a Bolyai Tudományegyetemen, a matematika-fizika szakon fejezte be (1947). Itt lép tudományos pályára, 1952-től előadótanár, a Matematikai és Fizikai Kar dékánja (1954-58). Tanulmányai jelentek meg a differenciálgeometria és az algebrai geometria köréből. Gergely Jenővel közösen adta közre Egy felületosztályról, amelynél a görbületi vonalak mindkét rendszere síkgörbe c. tanulmányát A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem c. gyűjteményes kötetben (Kv. 1956), ugyancsak Gergely Jenővel együtt szerzője a Bevezetés a differenciálgeometriába c. egyetemi jegyzetnek (Kv. 1957).

(K. F.)