Kiss Elemér (1994 • 2014)

oldal nyomtatása Share

Kiss Elemér (Brassó, 1929. aug. 25.) matematikai szakíró. Középiskolát Csíkszeredában végzett (1948), a Bolyai Tudományegyetemen matematika szakos tanári diplomát szerzett (1951). Marosvásárhelyen és Szászrégenben tanár, 1961-től a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola, az Almérnöki Főiskola, majd a Műszaki Egyetem adjunktusa, előadótanára, később professzora. Első írását a *Matematikai és Fizikai Lapok közölte (1957); a kolozsvári *Matematikai Lapok szerkesztő bizottságának tagja. 1975-től tanulmányai román és német matematikai szaklapokban jelennek meg. Önálló munkái: Algebra (egyetemi jegyzet, Mv. 1976); Feladványok (Kv. 1984).Kiss Elemér (Brassó, 1929. aug. 25. – 2006. augusztus 23., Marosvásárhely) – matematikai szakíró, tudománytörténész, Bolyai-kutató, egyetemi tanár, az MTA külső tagja. Középiskolát Csíkszeredában végzett (1948), a Bolyai Tudományegyetemen matematika szakos tanári diplomát szerzett (1951). 1951-52-ben, majd 1953–61 között Marosvásárhelyen, a Bolyai Farkas Líceumban, az 1952-53-as tanévben a szászrégeni Pedagógiai Iskolában tanár. 1961-től  1979-ig a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola adjunktusa, 1976–85 között a matematikai tanszék vezetője. Az Almérnöki Intézet főiskolai docense (1979-80), valamint a Műszaki Egyetem adjunktusa, docense, később professzora. Egyetemi docens a Marosvásárhelyi Egyetemen 1980–1990 között. 1990-től a Marosvásárhelyi Egyetem matematika–informatika tanszékének professzora. Életének utolsó tizenöt évében a marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtárban Bolyai János kéziratos hagyatékát tanulmányozta. Részt vett az Erdélyi Magyar Tudományegyetem alapításában, és a Sapientia Alapítvány marosvásárhelyi fiókjának első elnöke volt.

A kolozsvári Bolyai Társaság marosvásárhelyi alelnöke 1992-től, a Romániai Matematikai Tudományos Társaság és a budapesti Bolyai János Matematikai Társaság tagja.

Első írását a Matematikai és Fizikai Lapok közölte (1957); a kolozsvári Matematikai Lapok szerkesztő bizottságának tagja. 1975-től tanulmányai román és német matematikai szaklapokban jelennek meg.

 

Kitüntetései: Nívódíj (MTA, Akadémiai Kiadó; 2000); Az MTA külső tagja (2001); Marosvásárhely díszpolgára (2006)

 

Önálló kötetei

Haladványok (Kv. 1984); Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából (Bp. 1999, 2005); Algebrai struktúrák (társszerzőkkel. Kv. 2006).

 

Gyűjteményes kötetekben

Viharban: száz éve született Miskolczy Dezső (szerk. Jung János, Egyed Zs. Imre. Mvh. 1994); Bolyai Farkas és Bolyai János matematikai tárgyú levelei. Korunk, 1998/9; 200 éve született Bolyai János. In Tudomány évezredében (szerk. Antal Attila, Szatmári Cecília. Csíksz. 2002); Bolyai János, a sokoldalú matematikus. In 200 éve született Bolyai János (szerk. Kása Zoltán. Kv. 2002); Bolyai János kéziratos hagyatéka. In A tér úttörője (szerk. Csegzi Sándor et al. Mvh. 2003); Bolyai János algebrai és számelméleti vizsgálódásai. In Bolyai-emlékkönyv (szerk. Kapitány Katalin et. al. Bp. 2004); János Bolyai's new face. In Non-Euclidean geometries (szerk. Prékopa András, Molnár Emil. NY 2006); A Bolyai-kutatás múltja és jelene. In Erdélyi magyar tudomány történetéből (szerk. Ilyés Szilárd, Tamásné Szabó Csilla. Kv. 2006).