Kolozsváry Zoltán (1994 • 2014)

oldal nyomtatása Share

Kolozsváry Zoltán (Marosvásárhely, 1937. ápr. 28.) műszaki kutató és író. Középiskolát szülővárosa Bolyai Farkas Líceumában végzett (1954), gépészmérnöki oklevelet a bukaresti Politechnikai Főiskolán szerzett (1959), ugyanott doktorált Felületkezelések hatása a gépalkatrészek kopásállására c. munkájával (1971). Mérnöki pályafutását a marosvásárhelyi Metalotehnica könnyűipari gépgyártó vállalatnál kezdte (1959-65), majd az ott alakuló kutatólaboratórium felelőse, később az ebből kifejlesztett Könnyűipari Gépgyártáskutató és Tervező Központ marosvásárhelyi fiókjának vezetője. A marosvásárhelyi Almérnöki Főiskola meghívott előadótanáraként hőkezelést tanított. Részt vett a Nemzetközi Hőkezelő Egyesület kongresszusain (1980-86).

Kutatási főterülete a fémek felületkezelése és hőkezelése, különös tekintettel a nitrogén hatására az acélban. A romániai hőkezelési iskola egyik megteremtője. Ennek elismerése jeléül az általa vezetett Kutató és Tervező Fióknál rendezik meg évente általában nemzetközi részvétellel az országos hőkezelési konferenciát. A 70-es évek végén irányítása alatt indult meg a textilipari gépek mikroelektronizációja. Tudományos dolgozatait hazai és külföldi szaklapok közölték, köztük a Wear (Hollandia 1969), Härtereitechnische Mitteilungen (NSZK 1969, 1973), Forging and Castling (Japán 1974), Heat Tretment B-The Metals Society (London 1974), Journal of Heat Treating (USA 1980); négy munkatársával közösen írt Számítógépes vezérlésű fluidágyas hőkezelő berendezés c. tanulmánya a budapesti Gépipari Technológiai Intézet szakkiadványában jelent meg (1986). Az észak-amerikai Metals Abstract és az angliai The Metals Information szakfolyóiratok külső munkatársa. Hét találmányát külföldön is szabadalmazták.

Tudománynépszerűsítő írásait magyarul az Előre, az űrkutatás kérdéséről a *TETT (1977/3) közölte; Hivatás, nemcsak mesterség c. írásával vezette be *A Hét ankétját a Metalotechnica gyártóegységén belül működő kutatócsoport tevékenységéről (1988/23).

Főbb munkái: Cromare dură (1963); Procedee noi în domeniul protecţiei suprafeţelor metalice (társszerző Glück Vera, 1964), Alegerea oţelurilor şi a tratamentelor termice în construcţia utilajelor din industria uşoară (1974).

(J. D.)

Tófalvi Zoltán: A technikában találtam meg az önkifejezést. Beszélgetés Dr. K. Z.-nal. *A Hét 1982/18. Mózer István: Műszaki kultúra, tudományos világnézet. Vörös Lobogó 1988. ápr. 17.Kolozsváry Zoltán Csaba (Marosvásárhely, 1937. ápr. 28.) – műszaki kutató és író. Középiskolát szülővárosa Bolyai Farkas Líceumában végzett (1954), gépészmérnöki oklevelet a bukaresti Politechnikai Főiskolán szerzett (1959), ugyanott doktorált Felületkezelések hatása a gépalkatrészek kopásállására c. munkájával (1971). Mérnöki pályafutását a marosvásárhelyi Metalotehnica könnyűipari gépgyártó vállalatnál kezdte (1959–65), majd az ott alakuló kutatólaboratórium felelőse, később az ebből kifejlesztett Könnyűipari Gépgyártás-kutató és Tervező Központ marosvásárhelyi fiókjának vezetője. Részt vett a Nemzetközi Hőkezelő Egyesület kongresszusain (1980–86). A marosvásárhelyi Almérnöki Főiskola meghívott előadótanáraként hőkezelést tanított; megalapítása után a Sapientia Egyetemen is oktat. 1989–93-ig a bukaresti Matiro tudományos igazgatója, és a marosvásárhelyi Matricon kutatási-fejlesztési igazgatója. 1994-től a Plasmaterm ügyvezető igazgatója, 1995–2000 között a Nemzetközi Hőkezelő és Felületkezelő Szövetség alelnöke, majd elnöke, 2000-től végrehajtó-bizottsági tag, kincstárnok ugyanott.

Kutatási főterülete a fémek felületkezelése és hőkezelése, különös tekintettel a nitrogén hatására az acélban. A romániai hőkezelési iskola egyik megteremtője. Ennek elismerése jeléül az általa vezetett Kutató és Tervező Fióknál rendezik meg évente általában nemzetközi részvétellel az országos hőkezelési konferenciát. A 70-es évek végén irányítása alatt indult meg a textilipari gépek mikroelektronizációja. Tudományos dolgozatait hazai és külföldi szaklapok közölték, köztük a Wear (Hollandia, 1969), Härtereitechnische Mitteilungen (NSZK, 1969, 1973), Forging and Castling (Japán, 1974), Heat Tretment B-The Metals Society (London, 1974), Journal of Heat Treating (USA, 1980); négy munkatársával közösen írt Számítógépes vezérlésű fluidágyas hőkezelő berendezés c. tanulmánya a budapesti Gépipari Technológiai Intézet szakkiadványában jelent meg (1986). Az észak-amerikai Metals Abstract és az angliai The Metals Information szakfolyóiratok külső munkatársa. Hét találmányát külföldön is szabadalmazták.

Tudománynépszerűsítő írásait magyarul az Előre, az űrkutatás kérdéséről a TETT (1977/3) közölte; Hivatás, nemcsak mesterség c. írásával vezette be A Hét ankétját a Metalotechnica gyártóegységén belül működő kutatócsoport tevékenységéről (1988/23).

 

Tagság: brit Royal Horticultural Society, MTA köztestületi tag, Anyagtudományi Szakbizottság külső tag, American Society for Materlials, Orosz Kohászati Egyesület tiszteletbeli tag

 

Díjai: Tudományos Munkaérdemrend (1973), három arany-, két ezüstérem a bécsi és genfi Nemzetközi Találmányi Kiállításon (1972-73), Díszoklevél (1973–87, Lipcse, Moszkva, Plovdiv, Milánó), Steaua României Lovagkereszt (2000), a lengyel Silesian University of Technology Emlékérme (2006), Fellow of IFHTSE (2007)

 

Főbb munkái

Cromare dură (1963); Procedee noi în domeniul protecţiei suprafeţelor metalice (társszerző Glück Vera, 1964), Alegerea oţelurilor şi a tratamentelor termice în construcţia utilajelor din industria uşoară (1974).

 

Gyűjteményes kötetekben

Felületnemesítés plazmában. In XX. Hőkezelő és Anyagtudomány a Gépgyártásban Országos Konferencia (szerk. Tóth Tamás. Kecskemét, 2002)

 

(J. D.)

 

Irodalom

Tófalvi Zoltán: A technikában találtam meg az önkifejezést. Beszélgetés Dr. K. Z.-nal. A Hét 1982/18. Mózer István: Műszaki kultúra, tudományos világnézet. Vörös Lobogó 1988. ápr. 17.