Kónya László

oldal nyomtatása Share

Kónya László (Nagyenyed, 1914. júl. 21.) költő. Középiskolát a Bethlen Gábor Kollégiumban végzett (1933), a kolozsvári Református Teológián szerzett diplomát (1938). Tanulmányait Strasbourgban egészítette ki s nyugalomba vonulásáig lelkipásztor. Hang és visszhang (Nagyenyed é.n.) c. verseskötete elé *Reményik Sándor írt előszót, üdvözölve a fiatal költő első szárnycsapásait, aki "a maga városáról, a világ drága »közepéről« tud sajátos hangot hallatni, aki »hajnali szózattal« hirdeti a *mi lefokozott életlehetőségeink tudatos vállalását, aki az »örök vőlegénység« tisztult érzését bár egy pillanatig magáévá tudja tenni..." Útleírásait, tanulmányait, költeményeit az Enyedi Hírlap, Ifjú Erdély, Pásztortűz, *Református Szemle közölte, szerepel *Berde Mária Istenes énekek (Nv. 1939) c. versantológiájában.

Több lírai szerzeményét Fövényessy Bertalan és Szőcs Sándor zenésítette meg.